Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 januari 2007

ABP belegt voor 22 miljard duurzaam

Eindelijk kondigt de grootste vermogensbeheerder van Nederland aan dat bij de waardering van bedrijven ook andere dan alleen financiële factoren een rol spelen. Volgens Stegers hield ABP bij beleggingen overigens al langer rekening met ecologische, sociale en governance factoren. In 2001 zette het pensioenfonds voor ambtenaren inderdaad ook al een voorzichtig stapje in de richting van duurzaam beleggen met een duurzaam beheerde portefeuille ter waarde van 200 miljoen euro.
Met de benoeming in 2005 van Roderick Munsters in 2005 als hoogstverantwoordelijke voor het beleggingsbeleid bij ABP, lijkt het duurzame beleggingsbeleid van ABP echter in een stroomversnelling te zijn gekomen. Stegers: "Munsters gelooft sterk in het integreren van financiële en niet financiele aspecten. Sinds zijn komst houden we ons veel explicieter met duurzaam beleggen bezig. Hij is hier echt de drijvende kracht achter."
De beleggers van ABP Vermogensbeheer gaan investeren in bedrijven die ondergewaardeerd zijn op ESG-factoren. Met andere woorden, bedrijven die een prima ecologisch, sociaal en governance beleid hebben, maar dat de markt nog niet als zodanig heeft herkend. Stegers: "Het potentieel van die bedrijven moet nog in de prijs worden verwerkt en daar spelen de beleggers van ABP op in."
Ook wereldwijd geldt ABP als een van de grootste vermogensbeheerders. Het vermogen van 209 miljard euro is verdeeld over vele verschillende beleggingsfondsen, waaronder het Fundamental Stock Selection fonds en het Global Thematic Strategies fonds. Bij die twee fondsen, die gezamenlijk 22 miljard euro beheren, gaan beleggers speciale aandacht besteden aan ESG factoren. Op den duur kan die aandacht worden uitgebreid naar een groter deel van het vermogen, aldus Stegers. Dat zou natuurlijk helemaal een opsteker zijn voor iedereen die zich inzet voor een socialere en ecologisch verantwoorde manier van zaken doen.
Het ABP meldde de nieuwe koers ietwat onopvallend in het persbericht dat de laatste kwartaalresultaten bekend maakt.
P+ webtip: ABP 4e Kwartaal