Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 januari 2007

Glazen Stad maakt gietwater van eigen afvalwater

Van der Velde moet ook een deel van zijn tijd besteden aan het overtuigen van de sector van de winst van deze maatregel. De rekensom is niet zo makkelijk te maken. Van der Velde somt op: "Alle kosten en baten zijn niet overal in Nederland hetzelfde. Maar je kunt besparen op administratiekosten, wanneer je afvalwater niet meer naar de zuivering hoeft te lozen. De zuiveringskosten zelf kunnen omlaag. Je krijgt een productievoordeel door een professionele organisatie. Dan zijn er de kosten van installatie, maar die moeten tuinders toch vaak nog kopen. Niet alle tuinders vangen voldoende regenwater op. In het Westland is hemelwater goed voor 70 procent van de waterbehoefte. Voor de restbehoefte moeten de tuinders duur leidingwater bijkopen of brak grondwater ontzouten. Dat is een stevige post voor deze sector, waar de marges door de mondiale concurrentie klein zijn." Van de Velde wil zelfs uitzoeken of hij nog iets kan met de zouten die hij uit het water wil gaan halen. "Misschien als wegenzout. Misschien voor keramische producten. Ik herinner me dat het ijzer dat uit het grondwater werd gehaald een mooi product was om in bakstenen te verwerken."
Hoe kan het eigenlijk dat de tuinders het afvalwater niet "eeuwig" blijven hergebruiken? Van der Velde: "De planten nemen water op. Maar niet al het water. Bij elke keer dat hetzelfde water wordt gebruikt, gaat het zoutgehalte omhoog. Totdat het niveau de plantgroei gaat schaden. Dan zitten er ondertussen ook ziektekiemen in. Resten van sproeibeurten. Gewasbeschermingsmiddelen. Groeibevorderende middelen. Het is voor de rioolwaterzuivering een hele klus om die cocktail er weer uit te vissen. In plaats van de enorme plens water met al die stoffen, reinigen de Waterschappen liever een klein beetje zeer vervuild water."
Op de website Kasza staan alle partners aan dit bijzondere ketenproject.
P+ webtip: website kasza
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier