Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 januari 2007

Willem Lageweg: Nederland kan duurzame wereldleider worden

We citeren de oproep: "Ons land en onze planeet staan voor grote uitdagingen op ecologisch, sociaal en economisch gebied. De afgelopen maanden hebben leiders als Al Gore en Bill Clinton, de commissie Stern, managers van multinationals via de IUCN en anderen hiervoor aandacht gevraagd. Wij, ambitieuze MKB bedrijven in het netwerk van MVO Nederland , zijn van mening dat een inspirerende nationale strategie op het gebied van duurzame ontwikkeling nodig is. Onderdelen van deze strategie moeten zijn:
. Nederland streeft op het terrein van duurzame ontwikkeling naar een koploperspositie in de wereld. . De Nederlandse overheid vertoont consequent voorbeeldgedrag. . De overheid daagt bedrijven en consumenten uit om lef te tonen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam consumeren, en beloont dit gedrag ook.
Wij vragen daarom aan u, het aankomende kabinet en leden van de Tweede Kamer, om duurzaamheid en innovatie in de komende jaren in Nederland op één te zetten.
Als MKB pioniers op het gebied van duurzaamheid nemen wij hierin onze eigen verantwoordelijkheid. Er is binnen het MKB een groeiend vermogen en een toenemende wil om maatschappelijke doelen in het bedrijf te integreren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen inspireert ons tot nieuwe producten en diensten, tot integraal en dus duurzaam ontwerpen, tot forse energiebesparingen, tot sociale rechtvaardigheid, tot nieuwe manieren van denken en tot verrassende coalities.
Wij leggen de lat hoog. Wij zetten bijvoorbeeld in op een forse reductie van de CO2-uitstoot of een actieve werving en scholing van medewerkers die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Wij durven ambities aan zoals vergaande recycling van alle bedrijfsafval of volledige uitsluiting van kinderarbeid in het productieproces. Wij roepen alle ondernemers op om zelf ook ambitieuze doelen te formuleren en concrete stappen te zetten op deze terreinen.
. De overheid dient te kiezen voor ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid en innovatie en ontwikkelt daarvoor samenhangend beleid en voorbeeldgedrag, dat langere tijd wordt volgehouden. . De overheid dient haar keuze voor 100% duurzame inkoop in 2010 waar te maken, zonder teveel extra regels en bureaucratie. . De overheid dient te bevorderen dat in de prijzen van producten ook de maatschappelijke kosten worden verwerkt, zodat deze niet worden overgelaten aan anderen, bijvoorbeeld toekomstige generaties of mensen in andere delen van de wereld. . Duurzaamheid wordt beloond op tal van terreinen, zoals energiebesparing en -innovatie, de reductie van CO2 uitstoot en het bieden van kansen aan mensen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. . De overheid licht consumenten en bedrijven systematisch en nadrukkelijk voor over het belang en de mogelijkheden van duurzaam consumeren en produceren. . De overheid faciliteert samenwerkingsverbanden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en innovatie."
Het is op de website van MVO Nederland mogelijk om meer bedrijfsnamen toe te voegen.
P+ webtip: Oproep MVO Nederland