Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 januari 2007

Autostaat Michigan en Nederland evenveel broeikasgassen

De WRI-map is duidelijk voor beleidsmakers bedoeld. Iedereen praat wel over hoeveel de VS uitstoten maar, goed beschouwd, zijn de Verenigde Staten een containerbegrip. Emissies variëren aanzienlijk van staat tot staat, van regio tot regio en van land tot land. Samenhangende globale emissiegegevens zijn er echter weinig. Om deze lacune in te vullen, heeft het WRI het rapport 'Navigating the numbers' uitgebracht. Met behulp van de 'Climate Analysis Indicators Tool' (CAIT) stelde men vervolgens de zeer inzichtelijke map samen.
En dan is het echt verhelderend te zien dat de staat Texas net zoveel CO2 uitstoot als geheel Canada en het milieubewuste Vermont nog meer dan het arme Tajikistan. Ook wordt pijnlijk duidelijk dat zes staten - Californië, Pennsylvania, Ohio, Florida en Texas - in de top 30 van grootste CO2-uitstoters staan. En dat de uitstoot van Michigan met Nederland valt te vergelijken.
Ondertussen schort het enigszins aan de noodzakelijke stappen, om het maar even eufemistisch uit te drukken. President Bush stamelde wat onsamenhangend over klimaatbeheersing in z'n laatste 'State of the Union'. Wel zeggen dat de VS veel minder olieafhankelijk - 20 procent in 2020 - moet worden. Maar daar nauwelijks concrete maatregelen aan verbinden.
Dichter bij huis gaat het ook niet van een leien dakje. Vrijwel alle EU-landen hebben hogere CO2-emissieplafonds dan zijn afgesproken. Daarom stuurde de EU-commissie, medio deze maand, ook ons land naar de rekentafel terug om minstens 5 procent minder broeikasgassen in 2010 uit te stoten. En om niet 12 maar maximaal 10 procent van onze CO2-emissies in het buitenland te realiseren.
P+ webtip: vergelijkende map CO2 emissies VS en de wereld
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier