Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 februari 2007

Klimaatrapport IPPC geeft mens de schuld opwarming

Het IPCC, de VN club van klimaatwetenschappers van over de hele wereld, heeft het nu eindelijk bevestigd: de mensheid heeft een onmiskenbare invloed op het klimaat, zelfs als we maatregelen nemen dat te beperken. De concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer zijn ongekend hoog. Door een toenemend gebruik van fossiele brandstoffen warmt de aarde aan het eind van deze eeuw met 1,1 tot 6,1 graad Celcius op. En die opwarming heeft zeker gevolgen voor Nederland.Het KNMI, een van de samenstellers van het belangrijke rapport, gaat zelfs nog een stapje verder dan het IPCC. Onze weermannen hebben in hun klimaatmodellen rekening gehouden met een verdere afkalving van de poolkappen. Albert Klein Tank, klimatoloog en mede-auteur: "De kappen kennen een delicate balans tussen nieuw sneeuw en ijs en afsmelting. Dat gaat nu sneller dan gedacht. Daarom houden we rekening met zo'n tien tot twintig centimeter extra stijging van de zeespiegel. Maar een bovengrens kan niet gegeven worden." Desondanks blijft veel onduidelijk: in de oceanen, die driekwart van de aarde bedekken, spelen nog onbekende processen zich af. "Ook hebben we onvoldoende zicht op hoeveel koolstof in de bossen en gronden wordt vastgelegd. En daarnaast weten we niet hoeveel methaan uit de dooiende permafrost zal vrijkomen", licht de klimatoloog toe. Wel is inmiddels helder dat onze zomers droger en onze winters natter worden, aldus het KNMI. De winterneerslag in Nederland is de afgelopen eeuw bijvoorbeeld met 25 procent toegenomen. "De uitzonderlijke januarimaand met een ruim 1 graad Celcius hogere gemiddelde temperatuur zal in de loop van de 21-ste eeuw steeds gewoner worden", zegt Klein Tank. Het IPCC stelt dat de mensheid daarom maatregelen zal moeten nemen om de uitstoot van kooldioxide halverwege de eeuw op 450 ppm (parts per million) vast te houden. Want boven de 500 ppm loopt het klimaat volgens klimaatexpert James Lovelock echt met ons weg. Welke maatregelen de mensheid daartoe moet nemen, presenteert werkgroep III van het IPCC in mei. P+ webtip 1: toelichting KNMI op IPCC rapport P+ webtip 2: James Lovelock over de aardse koorts