Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 februari 2007

Econcern koppelt Bonaire af van olie

Het project zou niet rendabel zijn, als er in Europa geen CO2-handel zou zijn. Dirk Berkhout, lid van de Raad van Bestuur van Econcern, stelt: "De kosten van de wind-dieselcombinatie zijn ongeveer 35 à 40 miljoen dollar. We verwachten dat een deel hiervan terugverdiend kan worden met CO2-credits. Het doel van de eerste fase van het project is ervaring op doen met windenergie op Bonaire en het verlagen van de energiekosten op korte termijn. Het systeem zal voor 40 procent op windenergie draaien. De overige 60 procent zal worden geleverd door diesel, bij voorkeur biodiesel. Het is goed mogelijk dat Bonaire in 2010 alle benodigde energie verkrijgt uit natuurlijke, duurzame bronnen."
EcoPower is van plan een nieuwe Enercon windturbine te bouwen bij Sorobon, dat op de zuidoostkust van Bonaire ligt. De oude Nedwind -turbine, die al tien jaar buiten werking is, zal worden verwijderd. De voordelen van deze locatie zijn het goede windklimaat en de aanwezigheid van een netaansluiting voor de middelgrote turbine. De turbine is vanaf het tweede kwartaal van 2007 operationeel.
De tweede fase, de bouw van een 10 MW windpark en een 13 MW dieselcentrale, is in het derde kwartaal van 2008 afgerond. Het windpark wordt in het noordoosten, de windzijde, van het eiland gebouwd. Het windpark zal uit 11 of 12 turbines van ieder 0.8 - 0.9 MW bestaan. Idealiter kan het windpark het gehele eiland van stroom voorzien. De 13 MW dieselcentrale zal gebouwd worden bij MAN op de BOPEC locatie. De installatie kan zowel op conventionele diesel als op biodiesel draaien.
Econcern is de holding waartoe Ecofys, Ecostream, Evelop en Ecoventures behoren. De missie van deze Europese bedrijven is 'een duurzame energievoorziening voor iedereen'. Econcern levert unieke projecten en innovatieve diensten en producten voor een duurzame energievoorziening. De holding is met ongeveer 550 werknemers actief in 15 landen.
P+ webtip: Econcern