Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 februari 2007

Water en stoom worden ouderwetse warmtebronnen

Waar komt deze, uit de geothermie afkomstige techniek nu precies op neer? Onze klassieke energiecentrales zetten water om in stoom. Deze stoom expandeert vervolgens in een turbine die een generator aandrijft. Daarna condenseert de stoom en wordt het water teruggepompt naar de stoomketel. Zaak is echter wel dat de stoom-water cyclus onder hoge temperaturen wordt uitgevoerd om de vorming van condensaatdruppels in de stoomturbine te vermijden.
Met de 'organic rankine cycle' is dit niet het geval. Omdat deze techniek gebruik maakt van een organische stof in plaats van water, kan men stroom bij veel lagere temperaturen en druk opwekken. Klaas de Jong: "De grap is dat er al een cyclus is bij circa 80 graden waardoor rendementen bij vooral de kleinere installaties veel hoger worden. Dat biedt kansen voor duurzame stroom uit hout of biodiesel."
Volgens de energiespecialist zijn er op dit moment al twee projecten in Nederland: een bij een stortgasinstallatie in het Groningse, een ander met snoeihout van de plantsoenendienst in Sittard. Daarnaast is het bedrijf Triogen uit Goor bezig met de ORC techniek in de (glas)tuinbouw als aanvulling op bestaande warmte/kracht installaties. "De komende jaren zal het belang van deze techniek alleen maar toenemen omdat laagwaardige warmte zo veel beter gebruikt kan worden", aldus de Jong.
De energiespecialist pleit er dan ook voor om - binnen de warmtewet - benutting van restwarmte in de industrie verplicht te stellen. "Nu wordt veel warmte gewoon afgefakkeld terwijl er een potentieel van circa duizend Megawatt ligt, bijna even veel als het opgesteld vermogen aan windenergie."
Op 22 maart organiseert de projectgroep biomassa/WKK een workshop voor professionals die de mogelijkheden van de ORC techniek zal belichten.
P+ webtips: theorie 'organic rankine cycle'
ORC installatie Sittard