Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 februari 2007

Wereld Natuur Fonds redt Hart van Borneo

De vandaag getekende verklaring betekent het formele einde van plannen om de grootste palmolieplantage ter wereld, met een oppervlakte van 1.8 miljoen hectare (bijna half Nederland), aan te leggen in het Hart van Borneo. Dit beruchte plan, gesteund door Chinese investeerders, zou een vernietigende impact hebben gehad op de natuur van Borneo. De vandaag getekende verklaring markeert het begin van een nieuwe fase voor Borneo, een fase waarin afspraken op papier omgezet moeten worden in realiteit. Johan van de Gronden, algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds stelt: "De natuur beschermen kan niet zonder oog te hebben voor de belangen van lokale mensen. Ook op Borneo zijn natuurbescherming en duurzame ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland heeft als groot-importeur van hout en palmolie een belangrijke rol te spelen in de toekomst van Borneo. Als we willen dat duurzaam ondernemen hier echt van de grond komt, moeten we als afnemers en consumenten onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de vraag naar producten die geproduceerd zijn op een manier die niet ten koste gaat van mens en natuur fors toeneemt. Alleen dan kunnen we binnen afzienbare tijd meer FSC-hout en duurzaam geproduceerde palmolie uit Borneo verwachten", aldus het Wereld Natuur Fonds. Ook van de drie betrokken ministers, die namens hun land vandaag de verklaring hebben ondertekend, zijn er quotes. Het besef is er dat dit een historische doorbraak is. "This is an historic occasion which marks new collaboration between our three countries," zei Mr MS Kaban, de Indonesische minister van Bosbouw. "This will put the Heart of Borneo on the world stage as one of the last great blocks of forest in the world." "This event is more than symbolic as it represents a commitment between our three countries to conserve and sustainably manage the Heart of Borneo," zei Dato Seri Azmi bin Khalid, de Maleisische minister van Natuurlijke bronnen en Milieu. "It has become clear since we started to discuss cooperation on the vision for the Heart of Borneo that the world outside our countries is excited by what we are doing and is prepared to lend us support," zei Pehin Dr Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat, de minister van Industrie en Hulpbronnen van Brunei. P+ webtip: WWF over Borneo