Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 februari 2007

Albert Heijn wil 5 miljoen schone doosjes Spaanse aardbeien

De vier telers van AH doen het in verhouding al behoorlijk goed, stelt het WNF. Zo is bij deze telers geen sprake van illegaal landgebruik. Ze zijn ook niet gevestigd in zones die nodig zijn om de vrije doorgang van de lynx en andere dieren naar omliggende gebieden mogelijk te maken. En zij gaan al heel bewust om met water.
De Spaanse aardbeien die vanaf februari door heel Europa in de supermarkten liggen, worden voornamelijk geteeld in de Spaanse provincie Huelva. In deze provincie ligt ook het Coto Donana natuurgebied. Hier vindt 60 procent van de Spaanse aardbeienteelt plaats; dit komt neer op 4.500 - 6.000 hectare aardbeienvelden (vergelijkbaar met 9.000 - 12.000 voetbalvelden). Tot voor kort werden er nauwelijks duurzaamheidseisen gesteld aan de wijze waarop de aardbeienteelt plaatsvond. Zo is bij ruim 50 procent van de aardbeienvelden sprake van illegaal watergebruik: waterputten worden zonder de benodigde vergunningen aangelegd. Het WNF heeft nu, samen met lokale telers, een aantal criteria opgesteld waarmee de aardbeienteelt minder belastend wordt voor de natuur. Dit zijn criteria over legaal land- en watergebruik, efficient watergebruik, oog voor behoud en herstel van de biodiversiteit rondom de aardbeienvelden en minimaal gebruik van pesticiden.
Daarnaast is het WNF een pilot-project gestart op 30 hectare van een lokale aardbeienteler. Met inzet van technische hulpmiddelen verwacht het WNF hier aan te tonen dat het huidige gemiddelde waterverbruik nodig voor de aardbeienteelt (6.500 m3 per hectare per jaar) met 20 tot 30 procent omlaag kan. Het terugdringen van het waterverbruik is belangrijk omdat het grondwaterpeil, maar ook het waterniveau in bepaalde kreken die de moerassen van Coto Doñana in de zomer van water voorzien, een alarmerende afname vertonen. Over het gebruik van gif reppen de samenwerkende partners niet. Aarbeien komen al jarenlang naar boven als een van de vruchten met flinke percentages gifresten. Het natuurgebied wordt ook bedreigd door de teelt van rijst, waar ook veel water voor nodig is.
P+ webtip: Over Coto Donana