Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 februari 2007

Zonnewater maakt kunstmest van urine

De Koning is een relatief onbekende in de wereld van de afvalwaterzuivering. Tot voor kort besteedde hij via Zonnewater BV alleen aandacht aan de winning van drinkwater uit zeewater met behulp van zonne-energie via oppervlaktevergroters. Tijdens een conferentie vroeg de directeur van KIWA zich af of er ook goedkope manieren zijn om afvalwater te zuiveren en urine in te dikken. Meer dan driekwart van de afvalwaterproblemen wordt namelijk veroorzaakt door stikstof en nitraten die vooral via de urine onze zuiveringsinstallaties binnenkomen. De Koning kende deze problematiek niet, las zich in en kwam met een zeer elegante oplossing: pak poep en pies bij de bron aan en gebruik bestaande ventilatie- en verwarmingssystemen in gebouwen zelf. Elk gebouw heeft immers wel toiletten. En drie kenmerken van de luchtafvoersystemen - snelheid, kamertemperatuur en lage relatieve vochtigheid - maken het aantrekkelijk om water in de urine weg te filteren en naar de lucht uit te blazen. Dankzij nieuwe technieken, inmiddels aan testen onderworpen aan Wageningen Universiteit, lopen de emissies bijna naar nul. Vooral voor ziekenhuizen en verzorgingscentra ziet De Koning kansen. Zo reageerde het ziekenhuis van Dordtrecht - de plaats van waaruit Zonnewater opereert - al enthousiast. De Koning: "wegens veelvuldig medicijngebruik bevat de urine van patiënten en cliënten pathogene en hormoonverstorende stoffen die er bij zuiveringsinstallaties met moeite uit te halen zijn. Aan de bron gaat dit veel beter. En ureum, oftewel de ingedikte urine, kan Orgaworld uit Lelystad goed gebruiken." De 'enige' hobbel die Zonnewater BV moet nemen, is de juiste afstemming in het zeer brede veld van betrokkenen. Iedereen - van waterschappen, woningbouwverenigingen, pers en publiek tot gemeenten, provincies en het rijk - houdt zich wel met het waterbeheer bezig. "Stroperigheid in het nemen van beslissingen op gebied van water is, om het eufemistisch uit te drukken, nog een 'understatement'. We zijn op dit moment in gesprek met een lid van de projectgroep 'energie in de gebouwde omgeving' - voorgezeten door Jan Terlouw - om deze zaak onder aandacht van de ministeries brengen." P+ webtip: ontwikkelaar Zonnewater