Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 februari 2007

P+ Dossier Milieuminister Jacqueline Cramer

Samen met Jacqueline bouwden we de afgelopen jaren een interessant dossier op, gevoed door haar wetenschappelijke onderzoeken, waaronder een nationaal wetenschapsprogramma, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Nog in het allerlaatste nummer van P+ gaf ze in een interview de nieuwste trends aan op het gebied van ketenmanagement.
P+ dook in het archief en biedt de lezers alle artikelen aan die in samenwerking met de nieuwe minister zijn gemaakt. De kop boven het laatste artikel luidde: "Die berg samen beklimmen". Met Jacqueline op kop van de klimexpeditie heeft Nederland nu een prachtige kans om in internationaal opzicht de top van de duurzame wereld te bereiken. We wensen haar daarbij heel veel succes.
2002. Over het praktisch nut van wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen door wetenschappers, een portrettengalerij van MVO-hoogleraren. Daar zei Jacqueline Cramer over het belangrijkste dilemma in haar werkgebied: "Wederzijds begrip. Ondernemers zijn vooral doeners die snel afhaken als in abstracte termen over hun werk wordt gesproken. Omgekeerd staan wetenschappers vaak ver af van de praktijk. Ik vind het een uitdaging die twee werelden bij elkaar te brengen en van elkaar te leren."
P+ webtip 1: Portrettengalerij hoogleraren MVO
2005. De uitkomst van het door Jacqueline Cramer geleidde Nationaal Onderzoeksprogramma MVO. Hier zei ze: "Dit is uniek in Europa. Met dit materiaal loopt Nederland zeker voorop."
P+ webtip 2: Nationaal Onderzoeksprogramma MVO
2006. Jacqueline Cramer begeleidde MVO-bedrijven in het zoeken naar een goede manier om alle verrre leveranciers te controleren. Ze dacht daarbij niet alleen aan multinationals, maar ook aan het MKB. "De theorie is er wel, maar dan moet je nog uitvinden wat werkbaar is."
P+ webtip 3: Controle van leveranciers
2007. Transparantie, hoe doe je dat en wat zijn de trends, wereldwijd? Jacqueline Cramer gaf als inleiding op een special van MVO Nederland en P+ de belangrijkste ontwikkelingen aan. Poserend met een bergbeklimmerstouw zei ze: "Je struikelt vandaag over de duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven. Eerst was er een handjevol mensen, dat elkaar allemaal kende. Het is ongelooflijk hoeveel mensen zich er nu al mee bemoeien. Het is een wonder. Zo snel gaan die dingen meestal niet."
P+ webtip 4: Transparantiespecial MVO Nederland