Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 februari 2007

Econcern bouwt klimaatneutrale kantoortoren in Nieuwegein

Als in het voorjaar van 2009, de eerste toren wordt opgeleverd, is Van Wijks droom eindelijk in vervulling gegaan: een duurzaam kantoor voor z'n bedrijf in duurzame energie. Die droom dateert al uit 1997 toen Van Wijk een energiezuinig kantoor met B&W van de Domstad Utrecht besprak (waar Econcern tot op heden domicilie houdt). Gesprekken hier liepen echter vast en Econcern week uit naar Nieuwegein. Het college aldaar wil City plaza, het stadshart uit de jaren '80, ingrijpend moderniseren. En spreidde ook nog eens hoge duurzaamheidsambities tentoon.
Om netto nul energieverbruik op jaarbasis te realiseren, hanteert Econcern de zogenaamde 'trias energetica'. Van Wijk: "dankzij bredere toepassing van daglicht, efficientere benutting van ruimte en lage temperatuurssystemen met koeling vanuit de plafonds besparen we 60 procent op het energieverbruik. De rest vullen we vervolgens zoveel mogelijk duurzaam in."
Dat begint al met enkele grote warmtepompen die 80 procent van de warmtebehoefte afdekken. Het systeem is zo ingericht dat 'Lage Weide', de energiecentrale langs het Amsterdam-Rijn kanaal, de piekvraag aan warmte optimaal kan opvangen. De grootste uitdaging vormt dan ook opwekking van duurzame electriciteit. De torens liggen immers oost-west, nu niet bepaald de meest gunstige hoek voor zonne-energie.
Daarom is Econcern met enkele verrassende noviteiten gekomen: zelf ontwikkelde verticale as windturbines bovenop het gebouw, PV-cellen voor koeling in de ramen en, uniek voor Nederland, duizenden kleine bolletjes die uit kristallijn silicium bestaan. Onafhankelijk van de instralingshoek kan daarmee straks een half tot een miljoen kWh duurzame stroom worden gegenereerd, genoeg voor pakweg de helft van de electriciteitsbehoefte.
Econcern gaat er nu van uit dat de tweede toren er ook wel zal komen. De groei van het bedrijf - waarin de werknemers een meerderheidsbelang hebben - is nog steeds fenomenaal. Met patenten als Innogrow (gesloten kas) en adviezen op gebied van (nationale) emissierechten en energiemanagement realiseert men groei- en winstcijfers van tientallen procenten.
P+ webtip: Ecobuildings van Econcern