Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 maart 2007

Biopark Terneuzen streeft Gent voorbij

Natuurlijk had 'De Volkskrant' vanmorgen gelijk: de technologie van de nieuw te bouwen bio-ethanol fabriek van Nedalco, een dochteronderneming van suikerproducent Cosun, is behoorlijk vernieuwend. In tegenstelling tot eerdere technologieën die de biobrandstof gewoon uit eerste klas landbouwgewassen halen, vervaardigt Nedalco hun biobrandstof namelijk uit tarweresten. Het duivels dilemma tussen eten en vervoer is daarmee niet langer aan de orde (zoals bekend zijn de tortillachips in Mexico - uit maïs - door toegenomen vraag naar biobrandstoffen duurder geworden. Ook ons welbekende pils - uit gerst - hangt een prijsverhoging boven het hoofd als producenten elkaars landbouwproducten afsnoepen). Maar er is meer dat het nieuwe biopark Terneuzen innovatief en onderscheidend van 'Ghent Bio-Energy Valley' maakt. P+ had er jaren geleden al op gewezen: industriële ecologie. Wat voor het ene proces slechts afval is, kan voor het andere een waardevolle grondstof zijn. Nedalco heeft op het terrein van Cargill in Sas van Gent al een alcoholfabriek en gebruikt de reststromen van Cargill voor haar alcoholproductie. Ook maakt de Cosun dochter gebruik van de waterzuivering van Cargill. Een stap verder gaat de levering van warmte, stroom en CO2 aan het in 2007 te bouwen kassencomplex. Onderzocht wordt nu of de CO2 die bij de productieprocessen van Yara en Nedalco's nieuwe bio-ethanolfabriek vrijkomt, volledig door de tuinders kan worden ingezet. Hetzelfde gaat op voor restwarmte voor drogen van natte biomassa in de biomassacentrale. Dat alles zorgt ervoor dat veel van de kringlopen gesloten worden en dat het 250 hectare grote kassencomplex op termijn totaal geen fossiele brandstoffen meer hoeft te gebruiken. "Die koppeling vanuit bestaande en nieuwe bedrijven is uniek voor Nederland. En wellicht ook voor Europa. Vergeleken met het Gentse bioproject - waarmee we intensief contact hebben - leggen we veel meer het accent op de verwerking van reststromen uit bestaande bedrijven, besluit Moolenburgh. P+ webtips: biopark Terneuzen schema uitwisseling stromen biopark (PDF)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier