Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 maart 2007

Rijk aan zet voor doorbraak schonere brandstoffen

Het IPO heeft een goed momentum gekozen om het boekje juist aan minister Cramer aan te bieden. Hoe je er verder ook over mag denken, Balkenende IV vaart een beduidend groenere koers dan eerdere kabinetten onder zijn premierschap. Bovendien krijgt de nieuwe coalitie in mevrouw Cramer een, naar het zich laat aanzien, uitstekende milieuminister. Ze kan op tientallen jaren ervaring in de milieuproblematiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen bogen. Maar bovenal leidde ze de naar haar genoemde 'Commissie Cramer' die de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen heeft opgesteld.

Ondertussen worden in tal van provincies initiatieven genomen om duurzamere brandstoffen in te voeren. Fryslän en Groningen geven voorlichting over flex-fuel en aardgasauto's, verlenen parkeervoordelen en hebben al tankstations gerealiseerd waar automobilisten aardgas en biobrandstoffen kunnen tanken. In Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant gaat men daarmee ook aan de slag. En de provincie Noord-Holland laat een deel van de bussen al op aardgas rijden. Om zomaar enkele aansprekende voorbeelden te noemen.

Waar het aan schort, is rijksbeleid. In de brief die directeur Kitty Roozemond aan de minister heeft geschreven, pleit het IPO voor intensivering van nationaal stimuleringsbeleid. Het overlegorgaan denkt dan aan een steunregeling of garantiefonds waarmee de risico's voor investeerders in aardgas- en biobrandstofvulstations kunnen worden afgedekt.

Wat Nederland volgens het IPO vooral nodig heeft, is een gunstiger accijnsbeleid (dat de vorige kabinetten zo effectief hebben tegengehouden). Weliswaar is het rijden op aardgas inmiddels concurrerend met benzine en diesel geworden maar het rijden op bio-transportbrandstoffen blijkt vooralsnog een financieel struikelblok. Het Rijk is dus aan zet. Het IPO heeft nog geen reactie van de minister ontvangen.

P+ webtip:

'Op weg met aardgas en biobrandstof (PDF van 6,4 MB)