Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 maart 2007

Marketeers Molblog analyseren Rabocard met klimaatbijdrage

De Rabocard met klimaatbijdrage werkt als volgt: bij elke aankoop met de kaart draagt de Rabobank een bedrag af aan projecten die klimaatverandering tegengaan, ofwel schone-energie projecten. De aankoop wordt ingedeeld in een bepaalde categorie. Hierbij valt te denken aan benzinestations, reizen, autoverhuur, warenhuizen, hotels en restaurants. Via een speciale rekenmethode wordt de CO2-uitstoot van de aankopen binnen deze categorieën omgerekend in een geldbedrag. Dit bedrag investeert Rabobank vervolgens in overleg met WNF in schone energie.
Wij citeren de afsluitende alinea's van deze (anonieme) Molblog: "Best vreemd eigenlijk, al dan niet onder invloed van Al Gore, zegt iedereen eigenlijk wel belang te hechten aan een beter klimaat. Maar dan wel zonder de portemonnee meteen te hoeven trekken. En als we er wel geld aan uitgeven dan willen we er, naast een beter milieu in de toekomst, wel op dit moment iets voor terug. Dit verklaart ook waarom Shell Pura destijds flopte en V-Power mijns inziens wel succesvol is geworden. Pura werd primair gepositioneerd als 'beter voor het milieu' terwijl het ook de rijprestaties van de auto verbeterde. Bij de marketing van V-power werd juist de nadruk op de verbeterde rijprestaties gelegd, terwijl het product nagenoeg hetzelfde was gebleven. En bij V-Power blijken mensen ineens wel een premium over te hebben voor minder verontreiniging.
Verreweg de meeste initiatieven die zich richten op het 'groenbewustzijn' koppelen dit dan ook aan voordeel. De Rabocard met klimaatbijdrage kost de creditcardhouder echter niets extra en het levert de houder, naast een beter milieu in de toekomst, ook niets extra op. Ik vraag me dan ook af hoe Rabobank het groenbewustzijn met de kaart verder zal gaan activeren. Worden Rabocard bezitters door de Shell medewerker aan de pomp binnenkort dubbel bedankt voor hun bijdrage aan het klimaat wanneer zij V-Power met de Rabocard betalen? Verder vind ik de rekenmodule nogal omslachtig en niet inzichtelijk genoeg. Het lijkt me knap lastig om te berekenen hoeveel uitstoot een dinertje voor twee heeft veroorzaakt. En als ze dan toch bepaalde normbedragen per categorie gaan aanhouden, waarom kiezen ze dan niet voor een vast percentage per besteding? Verder krijgen alle 1,1 miljoen creditcard houders van Rabobank de pas automatisch, vraag is echter of de pas extra klanten gaat aantrekken en/of het extra uitgaven per klant gaat stimuleren? Als hier niet op gestuurd gaat worden ben ik bang dat het gewoon een omslachtige manier van goede sier maken is..."
P+ webtip: Molblog over Rabobank Klimaatcard
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier