Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 maart 2007

P+ waarschuwde al in 2003 voor beleggen in clusterbommen

Dit schreef Hummels: "Oorlog is een kwaad, maar soms is het voeren ervan een noodzakelijk kwaad. Geldt dat ook voor beleggers die voor de vraag staan of zij moeten investeren in wapens? De afkeer van oorlog en het gebruik van wapens is begrijpelijk. Volgens de Campaign Against Arms Trade valt 90 procent van de slachtoffers onder de burgerbevolking, waarvan de helft kinderen. Desondanks kan het legitiem zijn wapens te gebruiken. Elke soevereine staat heeft namelijk het recht zich te verdedigen, aldus Hugo de Groot in 'Het recht van oorlog en vrede'(1625). Maar er worden soms ook niet te rechtvaardigen offensieve oorlogen gevoerd.
Op het moment dat een belegger een investeringsbeslissing moet nemen heeft hij geen inzicht in en zeggenschap over de doeleinden van (toekomstige) oorlogen. Dat is maar goed ook. De inzet van de middelen wordt bepaald door de (internationale) gemeenschap. Ook heeft hij geen inzicht in de moraliteit, effectiviteit en proportionaliteit van de in te zetten wapens. Een belegger kiest dan ook het best voor een 'better safe than sorry' koers.
Bij de investeringskeuze in oorlogstuig geldt onder meer dat de middelen niet eenvoudig leiden tot immorele of disproportionele effecten, ze een adequate en gerichte respons mogelijk maken, niet tegen burgers zijn gericht en handhaving van de (internationale) rechtsorde en de soevereiniteit van staten bevorderen.
Daarmee vallen beleggingen in nucleaire, chemische en biologische wapens, clusterbommen, 'riot-control agents', electroshock apparatuur, bewerkte munitie, of landmijnen buiten het schootsveld van de (institutionele) belegger. Ook handvuurwapens kunnen het best worden gemeden. Investeringen in 'nonlethal' wapens, informatie (intelligence), surveillance en bescherming en 'geleide wapensystemen' zijn daarentegen wel mogelijk.
Ook met gepaste middelen blijft de oorlog een kwaad. Maar duurzame beleggers kunnen wel verantwoord investeren in wapensystemen. De eerste stap in dat proces is verbetering van de informatie. Research providers moeten zo geavanceerd worden in het genereren van bedrijfsinformatie als de wapensystemen van de defensie-industrie: gericht, proportioneel en effectief. Je moet als belegger wel weten waarin je investeert om te voorkomen dat de investering in je gezicht ontploft."
P+ webtip: Hummels in P+