Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 maart 2007

Boomfeestdag krijgt bos voor overleden kinderen

Het is interessant om te zien hoe de motieven om bosbouw-met-niet-economische-motieven te plegen veranderen. Al in 1919 was er voor het eerst sprake van een boomplantdag in Nederland. Op 27 november van dat jaar voorzagen 240 leerlingen van alle Arnhemse lagere scholen de oprijlaan van Kasteel Doorwerth van nieuwe beuken. In de crisisjaren even later (1930-1939) vormden het aanplanten van nieuwe bossen grote werkgelegenheidsprojecten. Onder andere Schouwen-Duiveland in Zeeland hield er de "domeinen" aan over. Het is nu een van de allermooiste bossen van Staatsbosbeheer en een Natuurmonument.
In 1954 verscheen een publicatie, "World Festival of Trees", van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. In dat rapport stond: "Belangstelling voor bomen is noodzakelijk om in te kunnen zien dat bomen bijdragen aan het welzijn en de welvaart van een natie. Bomen versieren huizen en steden. Bossen beschermen de bodem, houden water vast, verzachten het klimaat, bieden een woonplaats aan het wild en vormen een rustpunt voor de mensen. De beschermende invloed van bossen houdt niet op bij de landsgrenzen, is niet beperkt tot één natie. Daar komt bij dat houttekorten kunnen worden aangevuld vanuit gebieden met een overschot. Om bosproducten zo goed mogelijk te verdelen over de wereld, opdat zoveel mogelijk mensen er van profiteren, is het nodig dat de hele wereld de waarde van bossen inziet."
De achtergrond: op dat moment ontboste de (westerse) wereld. Inmiddels staan er in Europa meer bomen dan honderd jaar geleden, vooral in Skandinavië (Daarover meer in het volgende nummer van P+). De FAO riep op om in ieder land een World Festival of Trees te beginnen om de ontbossingen tegen te gaan.
In Nederland was het prof. G. Houtzagers, hoogleraar in de houtteelt en de bosgeschiedenis, die deze oproep vertaalde in praktische daden. En zo reageerde Nederland in 1956 als eerste niet-Amerikaanse staat met de oprichting van het Landelijk Comité Boomplantdag, in 1980 omgedoopt in de Stichting Nationale Boomfeestdag. In Park Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn vierden 1600 schoolkinderen op 10 april 1957 de eerste Nationale Boomfeestdag. Heel vaak plantte ook een lid van de Koninklijke familie op de boomfeestdagen een boom. Koningin Beatrix deed dat gisteren in Amsterdam, in de nieuwe wijk IJburg, die vrijwel boomloos was. Eerder hing de Koningin in haar eigen Beatrix-Jubileumbos de volgende wens: "Respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid."
Ouders van overleden kinderen vinden een herdenkingsbos helemaal niet eng. Juist niet. Vorig jaar nog werd er tijdens het zevende "Bomen voor het leven dag" niet minder dan 1.700 bomen ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten bijgeplant. Maar liefst 6.500 nabestaanden woonden de herdenking bij. Het herdenkingsbos voorziet nog steeds in een grote behoefte. Vorig jaar werd de 13.000ste boom geplant. Tijdens het Gala kreeg de stichting van Staatsbosbeheer het Nationaal KinderBomenBos cadeau: een bos met Geboortebomen en ook weer KinderGedenkbomen. De lokatie van dit tien hectare grote terrein: in het Bentwoud, tegen Zoetermeer aan.
P+ webtip: Boomfeestdag