Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 april 2007

SNV biedt 25.000 Vietnamese gezinnen biogas

Een eenvoudige biogasinstallatie kan al functioneren als een gezin beschikt over minimaal twee stuks vee of vier varkens. Vaak worden ook de toiletten hierop aangesloten. Een dergelijke installatie levert voldoende gas voor een kooktoestel en een lamp. Biogas is bij uitstek duurzaam te noemen. De kosten van de aanschaf van een installatie van circa 300 à 400 Euro, worden vaak binnen enkele jaren terugverdiend door besparingen op de kosten van brandhout. Het restproduct wordt als waardevolle meststof in de landbouw gebruikt. Koken op biogas kent verder geen luchtverontreiniging in tegenstelling tot koken op gesprokkeld brandhout. Uit onderzoek door de Wereldgezondheids-organisatie (WHO) blijkt dat naar schatting 1,6 miljoen mensen per jaar sterven als gevolg van luchtvervuiling en onvoldoende ventilatie binnenshuis. Het biogasprogramma creëert daarnaast veel werkgelegenheid op het platteland van Vietnam.
Nederland zet zich in voor een verbeterde toegang tot moderne energie in ontwikkelingslanden en heeft zich ertoe verplicht om voor 2015 in totaal 10 miljoen mensen van moderne energie te voorzien. Het biogasprogramma van SNV sluit aan bij deze doelstelling door 1,3 miljoen mensen in Azië van een biogasinstallatie te voorzien.
De prijs Energy Globe Award wordt op 11 april uitgereikt. SNV staat onder de categorie 'Air'.
P+ webtip: Energy Globe Award
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier