Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 april 2007

MVO-Platform schrijft eigen MVO-Kamerverslag

We citeren een deel van dit eigen bericht, waarin een hoofdrol is weggelegd voor Kees Vendrik van Groen Links. Over duurzaam inkopen: "Door bijna alle partijen en door Heemskerk werd benadrukt dat er echt werk gemaakt moet worden van duurzaam inkopen. En, zo opperden diverse partijen, van de lokale overheden mag verwacht worden dat ook zij in 2010 (net als de Rijksoverheid) 100 procent duurzaam inkopen. Nu is dat percentage nog 50 procent." Over handelsmissies: "Er was brede overeenstemming dat binnen handelsmissies MVO een belangrijke plaats moet innemen. Heemskerk vindt dat er standaardinformatie aan bedrijven moet komen voor elke missie en dat er met maatschappelijke organisaties over problemen van te bezoeken landen gesproken moet worden. Zowel MVO-Toolkits als de Transparantiebenchmark moeten er bij betrokken worden. De linkerzijde in de Kamer, maar ook het CDA, vond dat het wel wat krachtiger mocht: gewoon ondernemers niet meenemen als ze onverantwoord opereren." Over het Nationaal Contactpunt voor de OESO Richtlijnen: "Aptroot van de VVD en Graus van de Partij van de Vrijheid zagen helemaal niets in het nieuwe voorstel voor het Nationaal Contactpunt voor de OESO Richtlijnen. Beide grepen vooral terug naar ervaringen met het huidige NCP: "Niet effectief, niet efficient, kost veel belastinggeld. Gewoon opheffen dus", zei Aptroot. Heemskerk meende dat juist de nieuwe opzet met een meer onafhankelijk NVP - namen van de onafhankelijke experts worden in mei bekend gemaakt - dat zowel bemiddelt als sterker communiceert, nieuwe kansen biedt." Over de clusterbommen van pensioenfondsen: "Diverse Kamerleden van de linkse partijen oefenden scherpe kritiek uit op de pensioenfondsen vanwege hun investeringen in clusterbommen en kinderarbeid. "Onbestaanbaar", meende Vendrik. Maar diverse Kamerleden opperden ook om de koplopers van verduurzaming te belonen via de markt, dus middels lagere tarieven." Hieronder de link naar het complete verslag, gezien door de ogen van het MVO Platform. P+ webtip: MVO Platform verslag