Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 april 2007

Essent plaatst eerste HRe-ketel bij Friese woningcorporatie

De thuiscentrale biedt twee voordelen: een lager energieverbruik en milieuvoordeel. In de proefperiode garandeert Essent dat de bewoners tenminste 100 euro incl. BTW besparen op hun energieverbruik. Een aanzienlijk milieuvoordeel wordt gerealiseerd, doordat de thuiscentrale niet alleen warmte en warm water levert, maar ook elektriciteit opwekt. Hiermee wordt CO2-uitstoot voorkomen. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.
Essent wil de plaatsing van microWKK stimuleren, omdat dit past in het innovatiebeleid van de onderneming. Het project in Leeuwarden is een proef waarbij in de aanloopfase prototypes worden gebruikt. Het is de verwachting dat Essent dit jaar in totaal veertig HRE-ketels kan plaatsen. In de komende jaren zal dit aantal oplopen tot enkele duizenden stuks. De verwachting van Essent is dat over 10 tot 15 jaar ongeveer driekwart van alle Nederlandse huishoudens beschikt over een HRE-ketel.
Warmtekrachtkoppeling (WKK) als techniek wordt al toegepast bij grote stookinstallaties. Nieuw is de toepassing op woningniveau. Dit betekent in de praktijk dat bewoners voor een deel hun eigen elektriciteitsvoorziening creëren. Het experiment wordt eerst kleinschalig toegepast, omdat Essent inzicht wil krijgen in een praktijksituatie naar de gedragingen van het elektriciteitsnet waarbij meerdere zelfopwekkers tegelijk aan het net worden gekoppeld. Universiteit Twente gaat in opdracht van Essent onderzoek doen naar de effecten van grootschalige invoering van microWKK en andere vormen van decentrale elektriciteitsproductie in Nederland. Om de toepassing verder te stimuleren werken we samen met de overheid aan fiscale maatregelen waardoor de teruglevering van elektriciteit financieel voordeel oplevert.

WoonBedrijf (onderdeel van Corporatieholding Friesland) is vanuit haar maatschappelijke taak intensief op zoek om, naast het traditionele isoleren van de woningen, ook vernieuwende verwarmingsystemen toe te passen binnen de bestaande bouw en nieuwbouw. WoonBedrijf Leeuwarden vervult hiermee een voortrekkersrol binnen woningcorporaties. In deze pilot wil Woonbedrijf onderzoeken of huurders ook te motiveren zijn om bewuster met energieverbruik om te gaan en enthousiast te worden ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing.

P+ webtip: Micro WKK in P+