Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 april 2007

Soest tiende gemeente met inburgeringscursus milieu

De milieuinburgeringscursus van SME is een logisch vervolg op 'dat levert wat op', een met het Eco team vergelijkbare cursus voor mensen van allochtone afkomst. Nu heeft SME advies een nieuwe cursus ontwikkeld die gemeenten voor nieuwe allochtone inwoners kunnen gebruiken. De cursus bestaat uit vier modules: afval, stroom, gas en water. Elk van die modules bevat 15 tot 25 opdrachten die in een keer of verspreid over het jaar gegeven kunnen worden. SME advies laat de uitvoering van de cursus over aan docenten van het ROC. Na Gouda, Utrecht, Haarlem, Tiel, Nijmegen, Cuyk, het land van Boekel, Amsterdam-Noord en Amsterdam-West is Soest de tiende gemeente waar deze cursus wordt toegepast.

De inhoud van de cursus verschilt van gemeente tot gemeente. "Elke gemeente springt anders om met de inzameling van afval", verklaart Imke Tegels. "Soest wilde aandacht aan afvalscheiding besteden. Wat is het? En waar kan je papier, glas en schroot inleveren? Dat is niet alleen belangrijk voor de communicatie vanuit de gemeente Soest maar ook voor de doelgroepen zelf. Mijn ervaring is dat inburgeraars, vaak klein behuisd, weinig aan afvalscheiding doen. Als tip geef ik ze dan mee dat ze papier en glas bij hun bezoek aan de supermarkt in hun boodschappentas meenemen."

De milieuinburgeringscursus is met name ook voor analfabeten bedoeld. Imke: "de opdrachten zijn oplopend in moeilijkheid. Voor iemand die niet kan lezen en schrijven en een andere taal spreekt, moeten we niet alleen klanken nabootsen maar ook de begrippen duidelijk maken. Vanuit school zijn wij gewend met tabellen en doorsnedes te werken. Die mensen niet. Een begrip als 'afvalstoffenheffing' staat daarom ook op het einde van de ladder."

Voor de gemeenten is de cursus niet gratis (voor de deelnemers overigens weer wel). Maar ze krijgen daarvoor wel veel terug. En niet alleen in communicatief opzicht met inburgeraars. Uit eerdere projecten levert het een milieubesparing van 8 tot 12 procent op. "Sommige allochtonen leggen niet de link dat als ze de lichtknop omdraaien, de meter gaat lopen. Dat telt. Wat mij betreft voeren nog eens honderd gemeenten deze cursus uit", besluit de senior adviseur van SME advies.

P+ webtip:

SME advies