Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 april 2007

En toen telde Nederland twee klimaathypotheken

Triodos Bank biedt bij iedere hypotheek een gratis Energieprestatieadvies (EPA) aan en adviseert om gebruik te maken van groene energie. Bij een beleggingshypotheek, adviseert Triodos Bank bij een goede verdeling van de beleggingen in de duurzame beleggingsfondsen van Triodos Bank. De huiseigenaar die investeert in het verduurzamen van zijn woning, biedt Triodos Bank twee mogelijkheden aan: de Triodos Klimaathypotheek en de al langer bestaande Triodos Groene Hypotheek. Deze varianten zijn mogelijk bij alle hypotheekvormen van Triodos Bank. Deze korting geldt voor maximaal 10 procent van de totale leensom.
Om in aanmerking te komen voor de rentekorting van de Triodos Klimaathypotheek dient de ontvanger de maatregelen uit het EPA uit te voeren. Woningen waarvan de bouwvergunning is afgegeven voor 1 januari 1998, komen in aanmerking voor een Energieprestatieadvies. Waar het EPA advies niet van toepassing is, komen innovatieve investeringen in verduurzaming van de woning, zoals zonneboilers of zonnecollectoren in aanmerking voor de rentekorting. Het gebruik van groene energie in de te financieren woning is bij de Triodos Klimaathypotheek vereiste.
Een Triodos Groene Hypotheek is mogelijk als er een groenverklaring van het ministerie van VROM is afgegeven voor de bouw of renovatie van de woning.
De Rabo KlimaatHypotheek is eveneens beschikbaar wanneer de woningbezitter energiebesparend investeert in een nieuwe of bestaande woning. De beoordeling van de investering gebeurt eveneens op basis van een energieprestatieadvies en -certificaat (EPC).
Voorwaarde voor de Rabo KlimaatHypotheek is dat bij nieuwbouwwoningen de EPC-klasse A+ of hoger is. Bij een verbouwing moet sprake zijn van een verbetering van twee klassen. Dit moet u aantonen met een energieprestatieadvies en -certificaat.
Zal het bij deze twee Klimaathypotheken blijven? Dat is onwaarschijnlijk. Fortis heeft nu ook al een dergelijk product - Energiekrediet - op de Belgische mark. de bankverzekeraar overweegt dat nu ook in Nederland te brengen. Belgische klanten van Fortis kunnen nu 0,8 procentpunt korting krijgen op het deel van de hypotheek dat ze investeren in milieuvriendelijke aanpassingen in hun huis.
P+ webtip 1: Triodos Klimaathypotheek

P+ webtip 2: Rabo Klimaathypotheek