Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 april 2007

Koeien Campina grazen ook zonder bonus

Grazende koeien in het landschap zijn niet alleen een cultureel erfgoed. Het levert ook betere melk op. Directeur Marketing Eric Heres van Campina tegen P+: "De melk heeft het hele jaar door een evenwichtiger vetzuursamenstelling, met 10 procent minder verzadigde vetzuren, 20 procent meer onverzadigde vetzuren en een verdubbeling van de gezonde Omega 3-vetzuren."

Over de maatschappelijk verantwoorde soja: "De grondstof komt uit Brazilië en groeit gegarandeerd niet op grond waarvoor het Amazonewoud is gekapt. Wat de veeboeren alleen niet hadden gekund, deed hun de coöperatie. Overleg starten met maatschappelijke organisaties, die praktisch meedachten over een goede aanpak om te komen tot maatschappelijk verantwoorde soja.
Heres: "Het is het oud-Hollandse polderen. Samen denken. Dat kunnen we hier goed in Nederland, de stakeholderdialoog voeren. Wij gingen aan tafel met het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Natuur en Milieu. Zo is een visie ontstaan die de hele keten van productie omvat: van koe tot koelkast."
Campina voert de productie van producten met de MVO-melk langzaam op. De eerste 10.000 ton maatschappelijke soja komt overeen met de hoeveelheid soja nodig voor het veevoer dat nodig is voor alle consumptie melk onder de merken Campina en Landliebe. Vervolgens wil Campina opschalen naar 40.000 ton waarmee alle consumentenzuivel onder de merken Campina, Landliebe en Mona wordt afgedekt. Doel is uiterlijk in 2011 150.000 ton maatschappelijk verantwoorde soja te reserveren, goed voor de totale hoeveelheid boerderijmelk van alle boeren van Campina in Nederland, België en Duitsland
De boeren van Campina hebben dus geen lessen weidegang nodig. Andere melkveehouders blijkbaar wel. Het Nederlandse ministerie van Landbouw heeft toegezegd om dertig adviseurs op te leiden. Veehouders die niet of nauwelijks weidegang toepassen, zullen in de toekomst gratis een beroep kunnen doen op deze voorlichters. Er zal ook advies gegeven worden over de manier waarop weidegang toch haalbaar is in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij melkveehouders met melkrobot.
P+ webtip: Campina en de stakeholderdialoog