Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 april 2007

Checklist ambtenaren voor omgang met burgerinitiatieven

Wat moeten ambtenaren vooral wel en niet doen?
1. Actie
Wel: Faciliterende houding: luisteren, aandacht geven, meedenken, klankbord, vertrouwen winnen.
Niet: Zelf oplossen, overnemen, zelf tot actie overgaan, doodknuffelen, niet loslaten.
2. Beleidsaanpassing
Wel: In waarde laten, kracht van initiatief zelf in stand laten.
Niet: Naar binnen trekken, aanpassen binnen beleidskaders: opschalen, koppelen aan andere acties, integreren in beleid.
3. Houding
Wel: Verbinden: netwerk openstellen, verbindingen binnen het apparaat, met bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
Niet: Doorverwijzen: van kastje naar muur,koude overdracht, gemeente insturenmet namenlijstje.
4. Hulpvorm
Wel: Faciliteer initiatiefnemers in het process zodat zij zich met de inhoud kunnen bezighouden.
Niet: Bureaucratiseren, alleen vanuit bureaucratisch systeem reageren.
5. Plaats geven
Wel: Ontkokeren: kijk over de eigen grenzen heen en ga oplossingsgericht te werk.
Niet: Sectoraal denken/reageren, alleen vanuit eigen koker benaderen.
6. Persoonlijkheid
Wel: Taal, zoek de juiste ambtenaren die ook de taal van bewoners praten.
Niet: Persoonlijk project van maken.
7. Geld
Wel: Stroomlijning geldpotjes: help bij het zoeken van passende financiering (ook buiten de overheid)
Niet: Subsidie geven zonder rekening te houden met de maat en aard van het initiatief.
8. Eigen mening
Wel: Afwegingskader (wanneer wel/niet faciliteren): taxeren initiatief(nemer), durf nee te zeggen, stel vast wat je eigen rol is en wat een overheid kan doen.
Niet: Waardeoordeel geven over initiatief zelf, positief, noch negatief.
9. Publiciteit
Wel: Podium bieden, succes zichtbaar maken, in schijnwerpers zetten.
Niet: Er bij successen vóór gaan staan als bestuurder (zgn. wethouder Hekkingsyndroom).
10. Contract
Wel: Flexibiliteit: ruimte aan uitvoerders en instellingen om initiatieven te steunen, bouw flexibiliteit in de contracten.
Niet: Werken met een blauwdruk voor de juiste aanpak, want de blauwdruk past niet.
P+ webtip: Help! Eern burgerinitiatief

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier