Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 april 2007

Schiphol gaat kerosinedampen afvangen

Het verladen van kerosine in tankwagens is op de luchthaven Schiphol een continu proces waarbij jaarlijks naar schatting 1.000.000 m3 kerosinedamp in de atmosfeer wordt geloosd. Kerosinedampen die vrijkomen bij het beladen worden straks opgevangen en verwerkt. Elektriciteit en thermische warmte worden hierbij opgewekt en voor eigen gebruik worden aangewend. Ook de ongeveer 250 ton kerosineresidu die jaarlijks uit de tanks overblijft zal op deze milieuvriendelijke manier worden verwerkt.
De opgewekte elektriciteit zal door Schiphol zelf worden gebruikt en het overschot zal worden doorverkocht aan bedrijven op de luchthaven of aan het elektriciteitsnet. Dit zelfde geldt voor de warmte die vrijkomt. Deze zal worden gebruikt voor de verwarming van gebouwen en garages. De elektriciteit en warmte die met dit innovatieve systeem wordt opgewekt levert een dusdanige besparing op dat de totale investering in ongeveer zeven jaar is terugverdiend.
De innovatie wordt mogelijk gemaakt door een opdracht van Aircraft Fuel Supply, de onderneming die op Schiphol alle vliegtuigen van kerosine voorziet. Voor de realisatie tekent een
samenwerkingsverband van Imtech, IPCO Power en BioSoil op Schiphol. Zij bouwen op Schiphol de eerste opvang- en verwerkingsinstallatie voor kerosinedampen en kerosineresiduen ter wereld.
Imtech hoopt bij succes deze installatie ook te kunnen verkopen aan andere luchthavens. Secretaris Mark Salomons van Imtech kijkt nu al naar de collega's van Schiphol in Europa, Azië, Midden-Oosten en Amerika.
P+ webtip: Imtech over kerosinedampen