Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 april 2007

Kantoor Wereld Natuur Fonds wint energietrofee

'Kansrijk' staat al enige jaren te boek als een van de meest belangrijke evenementen op gebied van duurzaamheid. Ooit begonnen met meer dan honderd (sic!) workshops, hebben SenterNovem en het NWO het in 2007 betrekkelijk eenvoudig gehouden: in het Nieuwegein Business Center (NBC) werden 'slechts' 28 workshops gegeven. Het congres bewoog zich rond drie thema's: innovatie, energie en samenwerken. In twaalf paviljoens kon de bezoeker kiezen uit (bedrijfs)presentaties op gebied van afval, bodem, fiscale innovatiestimulering, bewuste mobiliteit en tal van andere zaken waarmee agentschap Senter Novem zich bezig houdt. Toespraken waren er van premier Balkenende (over groene daken), Rein Willems (Shell) en professor Rotmans (energietransitie, lees de laatste P+) over duurzame ontwikkeling. Rond het middaguur verschoof de aandacht naar duurzaam bouwen. Vooral in de bebouwde omgeving ligt volgens Hetty Hafkamp, jurylid en voorzitter van het klimaatverbond, nog een schone taak. "Het is veel gemakkelijker een nieuw gebouw te plaatsen dan een bestaand complex duurzaam aan te pakken. Het WNF heeft dat met beperkte middelen toch gerealiseerd", zo vertelde ze na afloop van 'Kansrijk'. Desondanks konden sommige journalisten, oude rotten in het vak, het gevoel niet onderdrukken dat duurzaamheid er op dit 'Kansrijk' met de haren werd bijgesleept. Weliswaar besteedde de premier er in nogal bloemrijke bewoordingen aandacht aan, de focus lag toch vooral op grote samenwerkingsprojecten voor innovatie. Want waar de NET trofee het met 25.000 euro moet doen, wordt voor Smart Mix - een nieuwe prijs van het ministerie van Economische Zaken en het NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) - maar liefst honderd miljoen euro per jaar uitgetrokken. Slechts een van de zeven NET-winnaars houdt zich direct met duurzaamheid bezig: Catchbio, een project voor chemische grondstoffen uit biomassa. P+ webtips:Kansrijk toespraak premier op 'Kansrijk'(PDF)