Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 mei 2007

Jacqueline Cramer formuleert 9 principes voor biomassa

Principe 1: De broeikasgasbalans van de productieketen en toepassing van de biomassa is positief.
Principe 2: Biomassaproductie gaat niet ten koste van belangrijke koolstofreservoirs in de vegetatie en in de bodem.
Principe 3: Biomassaproductie voor energie mag de voedselvoorziening en locale biomassatoepassingen (energievoorziening, medicijnen, bouwmaterialen) niet in gevaar brengen.
Principe 4: Biomassaproductie gaat niet ten koste van beschermde of kwetsbare biodiversiteit en versterkt waar mogelijk de biodiversiteit.
Principe 5: Bij de productie en verwerking van biomassa blijven de bodem en de bodemkwaliteit behouden of worden ze verbeterd.
Principe 6: Bij de productie en verwerking van biomassa worden grond- en oppervlaktewater niet uitgeput en wordt de waterkwaliteit gehandhaafd of verbeterd.
Principe 7: Bij de productie en verwerking van biomassa wordt de luchtkwaliteit gehandhaafd of verbeterd.
Principe 8: Productie van biomassa draagt bij aan de lokale welvaart.
Principe 9: Productie van biomassa draagt bij aan het welzijn van de werknemers en de lokale bevolking.

P+ webtip: 9 principes van Cramer (PDF)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier