Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 mei 2007

Achmea voorspelt dwingend voedingsadvies werkgever

Achmea wil met arbodienstverlening nieuwe stijl de vitaliteit van werknemers verhogen. We citeren de voorpagina van het FD: In de nieuwe aanpak worden medewerkers regelmatig medisch gekeurd en ondervraagd. Uit de onderzoeken blijkt of ze de werkdruk aankunnen. De conclusie kan zijn dat er iets schort bij het bedrijf: de werkruimte deugt niet, of stijl van leidinggeven moet anders. Maar het probleem kan ook bij de werknemer liggen. Roken, drinken en te veel eten kunnen de belastbaarheid beïnvloeden, stelt Van Kleij. "De persoon in kwestie kan natuurlijk wel blijven roken, drinken en eten. Wij houden hem alleen een spiegel voor. Het is aan zijn manager om hem daar al dan niet op te wijzen." Dat kan er in extreme gevallen toe leiden dat een chef zijn werknemer dwingt iets aan zijn gezondheid te doen. "Een werkgever kan zeggen: hij wil zich niet aanpassen, ik wil van hem af. Maar die situatie heb ik zelf nooit meegemaakt." Dat hangt allemaal af van de cultuur van een bedrijf, en of de ondernemingsraad ermee instemt. In sommige ondernemingen zijn de medische onderzoeken en vragenlijsten facultatief. Van Kleij wijst erop dat bedrijven zelf bepalen hoe ver ze gaan. "Wij zoeken aansluiting bij de waarden en normen van het bedrijf." De directeur voorspelt wel dat bemoeienis van de werkgever met de gezondheid van werknemers maatschappelijk steeds meer aanvaard wordt." Achmea heeft het concept van vitaliteitsmanagement de afgelopen jaren uitgeprobeerd bij enkele grote klanten. "Op het moment dat wij naar een bepaald vitaliteitsniveau kruipen, gaat de binding met het bedrijf omhoog", zegt Van Kleij. Dat leidt volgens hem tot minder ziekmeldingen. Veel arbodiensten moeten inkrimpen doordat het ziekteverzuim afneemt. Bedrijven zijn ook niet langer verplicht een externe arbodienst in de arm te nemen. De nieuwe aanpak is volgens Van Kleij geen reactie daarop. "Dit idee is niet geboren vanuit de malaise in de verzuimbranche, maar omdat wij oprecht geloven dat we hiermee iets kunnen verbeteren." P+ webtip: Beurs Gezond in Bedrijf