Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 juni 2007

MVO Nederland verwacht na 2008 door te gaan

Wat is het voordeel van een gezamenlijk loket? Lageweg tegen P+: "Om alle mogelijke verwarring te voorkomen. Voor niet iedereen is het duidelijk dat Samenleving en Bedrijf alleen grote bedrijven als lid heeft, en van het lidmaatschap alle activiteiten moet financieren. MVO Nederland richt zich op het midden- en kleinbedrijf en telt nu 300 partners, waaronder steeds meer brancheorganisaties. Het zijn er nu al achttien zelfs. Zou je de leden daarachter meetellen, dan zouden we duizenden ondernemingen als partner hebben. Dat doen we niet. Onder onze directe partners bevinden zich toch ook wat grote bedrijven, die belangstelling hebben voor de internationale aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenmanagement. In die overlap zit ook de mogelijkheid tot samenwerking."
Het ministerie van Economische Zaken is de belangrijkste financier van MVO Nederland. Er is een eerste periode van werkzaamheden afgesproken tot eind 2008. Lageweg verwacht dat het ministerie deze periode zal verlengen. Tegen P+: "Besloten is het natuurlijk nog niet. Maar we hebben de afgelopen maanden een reeks gespreksrondes achter de rug met de belangrijkste partijen. De boodschap uit al die bijeenkomsten is duidelijk: iedereen wil doorgaan. De mkb-koplopers, de grote bedrijven, de maatschappelijke organisaties. Ook de commerciële adviesbureaus herkennen onze rol. In die bijeenkomst is uitgesproken dat we niet marktbedervend zijn. Daar ben ik heel blij mee. MVO Nederland is eerder de boer die de akker ploegt, het werk doet waar ondernemingen nog geen geld voor over hebben. Wanneer wij dat goed doen, komt dat moment er wel. Dat zie je nu bijvoorbeeld gebeuren in de installatiebranche. Wij hebben nauw met de branche-organisatie de eerste activiteiten opgezet. Een adviesbureau gaat er nu ook mee verder. Wijzelf hebben ondertussen weer vijf nieuwe brancheorganisaties als lid. Daar kunnen wij weer mee aan de slag." Het gaat om de BABEX, verbond van aannemers van sloopwerken; FOSAG, ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche; Mitex, ondernemersorganisatie voor de mode-, sport- en schoenendetailhandel; MODINT, ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel en de NOvAA, Nederlandse Orde van Accountants Administratieconsulenten.
Het bestuur van MVO Nederland zal dit najaar een voorstel voor de verdere toekomst formuleren. Aan staatssecretaris Frank Heemskerk van EZ is de beslissing of het loket van MVO Nederland (en SenB) gemist kan worden.

P+ webtip: Het Nieuwe Ondernemen