Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 mei 2007

Duurzame landbouw gaat verdroging Azerbeidzjan tegen

Avalon? Buiten de biologische landbouw hebben maar weinigen van de schitterend klinkende organisatie gehoord. Toch heeft de stichting, gevestigd in het Friese Wommels, een internationaal netwerk opgebouwd, oostelijk en in het oosten van de Europese Unie. Samen met lokale en internationale partners geeft Avalon al een aantal jaren handen en voeten aan biologische landbouw, duurzame plattelandsontwikkeling en natuurbeheer. Meerdere Nederlandse ministeries en twee EU directoraten (DG milieu en DG landbouw) zien het belang daarvan in. Verder krijgt Avalon gelden vanuit de Nationale Postcode Loterij en heeft een organisatie als HIVOS projectfinanciering verleend. De stichting wordt geleid door Martien Lankester, voormalig biologisch boer. "We zagen Martien enkele jaren geleden op een internationale bijeenkomst in Tblisi, Georgië", zegt Vugar Babayev, uitvoerend directeur van Gaba, tijdens z'n recente bezoek aan Nederland. De ontmoeting met Lankester kon indertijd niet beter gekozen zijn. De Azerbeidzjaanse landbouworganisatie had juist enkele experts uit buurland Georgië gehaald om biologische landbouw op de kaart te zetten. "Deze vorm van landbouw gaat prima samen met bescherming van het milieu en natuurbeheer. Grote delen van ons land zijn ecologisch ongerept. Bovendien kent Azerbeidzjan goede klimatologische omstandigheden voor een hogere, meer duurzame landbouwproductie. In sommige delen kunnen we zelfs twee keer per jaar oogsten." Ondertussen zit Azerbeidzjan wel opgescheept met een sovjet-erfenis en de nasleep van de troebelen in Nagorno-Karabach die zoveel levens hebben gekost. Verwoestijning door grootschalige monocultuur (katoen) en ontbossing (door vluchtelingen) hebben zo hun nare sporen achtergelaten. Een-derde van Azerbeidzjan is inmiddels danig aangetast. Tel daarbij nog eens op dat het land grotendeels agrarisch is en klimaatverandering hier steeds meer negatieve invloed verkrijgt, en het plaatje voor mens en milieu wordt wel duidelijk. "De verzilting valt goed waar te nemen", zegt 5 VWO scholier Marnix van de Weijer. Samen met klasgenoot Kevin Bos was hij begin mei een week in het land. "We hebben grondmonsters genomen waaruit blijkt dat biologische landbouwmethoden en vruchtwisseling verzilting van de grond aanzienlijk vermindert." Biologische landbouw kan een betere oplossing zijn, al was het alleen maar omdat pesticiden en herbiciden voor de Azeri's tot voor kort bijna niet betaald konden worden (een van de weinige gunstige effecten van het wegvallen van de sovjet-economie). Met zoutminnende gewassen en de aanplant van zo'n vijfduizend bomen wil Avalon zaden zaaien voor een meer duurzame plattelandsontwikkeling. Vanuit Gaba's masterplan voor 2005 - 2009 kunnen boerencoöperaties in de regio biologische landbouw zelfstandig verder trekken. Wetenschappelijke resultaten van het project worden eind dit jaar verwacht. P+ webtips: Avalon, the natural way FAO over verdroging Azerbeidzjan HIER over Avalon project