Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
31 mei 2007

Yellow Cab in 'Big Apple' wordt groen

De plannen voor het gefaseerd overschakelen op biodiesel zijn onderdeel van Bloombergs PlaNYC, een serie van 127 voorstellen om de stad in 2030 dertig procent minder broeikasgassen te laten uitstoten terwijl de bevolking in dezelfde tijd met bijna een miljoen mensen zal toenemen. PlaNYC werd op Earth Day 2007 afgekondigd. De burgemeester sprak toen de ambitieuze doelstelling uit om de 'Big Apple' de schoonste grote stad in de VS te laten worden.

Michael Bloomberg: "Implementing tougher standards for the more than 13000 taxi's in this City will provide the same clean air benefits as removing 32.000 privately owned cars from our street, which will significantly reduce the air pollution that causes childhood asthma."

Voor het bereiken van de 30 procent minder uitstoot worden de normen voor het verbruik per kilometer aanzienlijk opgeschroefd. Rijdt de Ford Crown Victoria, het werkpaard van New Yorks taxivloot, tegenwoordig nauwelijks 1 op 6, na oktober 2009 moet dat minstens 1 op 15 zijn. Duizend hybride taxi's zullen, meteen al in het eerste jaar, pakweg 83 miljoen liter fossiele brandstof vervangen. Wegens oplopende brandstofprijzen levert dat de chauffeurs jaarlijks bijna 10.000 euro op. Bij volledige invoering besparen de taxi's jaarlijks 215.000 ton aan CO2 uitstoot.

De bulk van de biodiesel zal na 2008 komen uit Greenpoint. Tot aan de jaren zestig was dit New Yorks locatie voor olieraffinage en daardoor sterk vervuild (met talloze, nog lopende rechtszaken tot gevolg). Volgens de 'National Biodiesel Board' is het gebruik van biodiesel echter niet giftiger dan tafelzout en breekt deze brandstof sneller af dan suiker. Met een productie van ruim 410 miljoen liter per jaar wordt de nieuwe fabriek van Metro Fuel Oil Corporation een van de grootste verwerkers van plantaardige olie van de VS. De eigenaren zien het al voor zich dat barken, volgeladen met sojaolie uit Pennsylvania en Maryland, de East River zullen opstomen.

De fabriek van Tri State Biodiesel (Red Rock) wordt een stuk kleiner: slechts drie miljoen liter.

Ondertussen bestaat binnen de milieubeweging de vrees dat de eerste generatie biobrandstoffen een steeds groter beslag zal leggen op de voedselproductie: een volle tank van bijna honderd liter biodiesel staat gelijk aan de voeding voor een persoon per jaar. Bovendien gaat de productie van deze biobrandstoffen vaak met ontbossing gepaard.

P+ webtip:

New Yorks groene plannen