Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 juni 2007

Klantenwerving Triodos, ASN en Rabobank steeds agressiever

We citeren campagneleider Donald Pols van Milieudefensie in zijn rapportage, over het probleem om er als klant van een bank achter te komen hoe je geld wordt belegd. "Klanten van banken hebben het recht om te weten hoe hun geld wordt geïnvesteerd en welke gevolgen deze investeringen hebben voor mens en milieu. Of het nu gaat om geld op een spaarrekening, betaalrekening, beleggingsrekening of een ander soort rekening. Het is erg moeilijk om een beeld te krijgen van wat banken doen met het geld van hun klanten. Banken zelf geven aan dat ze "niet met een druk op de knop" inzicht hebben waarin ze investeren. Dit antwoord kregen we van een aantal banken als reactie op ons verzoek om de gegevens uit dit onderzoek te controleren. In de praktijk proberen banken met reclame een gebrek aan transparantie te verhullen. In plaats van structurele en relevante informatie over vervuilende en schone investeringen, krijgen klanten wervende boodschappen over de specifieke groene fondsen van eenbank of enkele duurzame projecten die door een bank worden gefinancierd."
Pols vervolgt: "Dit gebrek aan informatie maakt het onmogelijk voor klanten om banken met elkaar te vergelijken en een geïnformeerde keuze te maken. De gebrekkige informatievoorziening door de banken heeft een ongewenst bijeffect: het maakt sturing door de markt (lees: de consument) op duurzaamheid onmogelijk. Immers, zolang de klant haar keuze voor een bank niet mede kan laten bepalen door het groene of klimaatvriendelijke gehalte van een bank, is er geen prikkel voor de banken om te concurreren op duurzaamheid. Ook de overheid laat het op dit gebied afweten en stimuleert banken nauwelijks hun middelen op een duurzame en klimaatvriendelijke manier in te zetten."
Ten slotte "Met dit onderzoek wil Milieudefensie inzicht geven in hoeverre de verschillende banken zich inspannen om klimaatverandering te beperken. Doel is om klanten die zich zorgen maken over klimaatverandering een handvat te bieden bij hun keuze voor een bank. We beseffen dat de klimaatimpact van een bank maar één van de thema's is die de keuze voor een bank kan bepalen. Het onderzoek laat echter zien dat de klant forse besparingen van CO2 uitstoot kan bewerkstelligen, door bewust te kiezen voor een klimaatvriendelijke bank."
P+ webtip: Klimaatonderzoek Milieudefensie
P+ webtip: Zembla over beleggingen banken