Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 juni 2007

ADEM project wil versnelling duurzame energie

Wat moet je je nu bij tweede generatie energietechnologieën voorstellen? Van der Klein gaat meteen op de vraag in: "denk aan hogere conversierendementen via bijvoorbeeld Fischer-Tropfsch diesel uit biomassa. Ons land heeft voor biomassateelt maar een beperkte oppervlakte. Denk aan dunne film of organische foto-voltaïsche cellen (PV). Aan recyclebare windturbinebladen en de nieuwe generatie brandstofcellen. Onderzoek naar dergelijke nieuwe technologieën biedt uitzicht op duurzame onderhouds- en productiebedrijven."

Hoewel Nederland, vooral door ontbreken van industriebeleid, de laatste kwart eeuw bijna alle grote windturbinefabrikanten heeft verloren, betekent dat niet dat ons land weinig op duurzaam industriegebied klaarspeelt. "We onderschatten de nieuwere bedrijven", reageert Van der Klein. "Een Harkosan en Darwind die in Noord-Holland windturbines gaan bouwen. PV Solland dat met ECN technologie in de PV productie actief is en z'n capaciteit danig opschroeft. Of Nedstack en Methanor, de eerste een innovatieve brandstofcelproducent, de laatste vervaardiger van groene methanol."

Ondertussen is de duurzame energiewereld behoorlijk mondiaal geworden, dat ziet de ECN'er ook. "Op ons terrein staan twee windturbines van GE waarmee we materiaalproeven uitvoeren. De opgedane kennis is interessant voor internationale bouwers. Maar ook voor veel onderhoudsbedrijven die in ons land kunnen worden gevestigd, zo geven diverse bouwers aan."

Het ADEM project is een logisch vervolg op de samenwerking tussen de drie TU's om de kennis over energie, mobiliteit en klimaat te bundelen. De TU's en ECN hebben meer dan twee jaar gewerkt aan de voorbereiding. ADEM zal de reguliere duurzame energieprogramma's ondersteunen en op die manier tot nieuwe technologische ontwikkelingen leiden. "De nationale overheid heeft ambitieuze doelstellingen: 30 procent CO2 reductie, 20 procent hernieuwbare energie en 2 procent energiebesparing. Het ADEM project past daar naadloos in. We hebben de effecten op de werkgelegenheid niet doorgerekend maar gaan ervan uit dat met dit onderzoek een basis wordt gelegd voor veel meer duurzame bedrijvigheid en werkgelegenheid", aldus Van der Klein.

Of de aanvraag van 58 miljoen euro - 28 miljoen voor speciale apparatuur en 30 miljoen voor 75 promotieplaatsen - bij de drie ministeries gehonoreerd wordt, zal blijken op de Derde Dinsdag in september. Dan stelt het kabinet de begroting over 2008 vast.

P+ webtip:

Samenwerking TU Delft, Twente en Eindhoven
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier