Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 augustus 2007

Topuniversiteiten kiezen voor duurzaam management onderwijs

Begin juli 2007 vond het Global Compact Leaders Summit plaats in Genève. Tijdens de Summit in Genève zijn de "Principles for Responsible Management Education" gepresenteerd aan de VN-Secretaris Generaal Ban Ki-moon. De VN roept alle'Business scholen' van het hoger onderwijs, wereldwijd, op om zich aan te sluiten bij het initiatief voor verantwoord management onderwijs en universele waarden op te nemen in curricula en onderzoek. DHO zou graag zien dat deze richtlijnen navolging in Nederland krijgen.
Recente economische ontwikkelingen, zoals de toenemende globalisering, de snelle technologische veranderingen en de opkomst van nieuwe economieën voeren de maatschappelijke druk op het bedrijfsleven op. De rol en verantwoordelijkheden van internationaal opererende bedrijven zijn divers, dynamisch, complex, grensoverschrijdend en urgent. Dit vraagt niet alleen om een nieuwe benadering van het bedrijfsleven gericht op verantwoord ondernemerschap, maar ook om visie en leiderschap van zowel de huidige als de toekomstige managers. Er is een vraag naar getalenteerde ethische managers die niet alleen de vereiste managementkennis en kwaliteiten hebben, maar die ook oog hebben voor het milieu en gevoel voor mens & maatschappij. Met andere woorden, een nieuwe generatie business leaders dient te worden opgeleid. Hier ligt de kans voor hoger onderwijs instellingen wereldwijd om bedrijfsethiek, mensenrechtenissues, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie op te nemen in de curricula, onderzoek en training.
Inspelend op bovengenoemde trend, heeft de internationale Task Force PRME (Principles for Responsible Management) van het Global Compact zes richtlijnen opgesteld voor verantwoord business/management onderwijs. De Task Force, bestaande uit 60 hoofden van universiteiten en vertegenwoordigers van toonaangevend business scholen als INSEAD en Harvard Business School, presenteerde begin juli 2007 de richtlijnen aan VN-Secretaris Generaal Ban Ki-Moon tijdens het Global Compact Leaders Summit. Honderden leiders uit het bedrijfsleven, NGO's, overheden en academici waren vertegenwoordigd op de Summit. Aldus VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon: "The PRME have the capacity to take the case for universal values and business into classrooms on every continent"
De PRME is het eerste internationale kader van richtlijnen ontwikkeld voor het hoger onderwijs. De VN roept business/management scholen wereldwijd op om een meer proactieve houding aan te nemen ten behoeve van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en om universele waarden te incorporeren in curricula en onderzoek. Het gaat hierbij om een intentieverklaring, dit betekent dat de ondergetekende bereid is om de principes te waarborgen, regelmatige te rapporteren over de ontwikkelingen en initiatieven en "best practices" te delen met andere instellingen. De missie van de Task Force is het onderwijzen van toekomstige leiders die duurzame ontwikkeling wereldwijd kunnen creëren. Zoals A. Cabrera, voorzitter van de Task Force, zei "It is now time for corporations worldwide to be part of the solution to the world's social and environmental problems. But, in order to effect meaningful change, those corporations need talented and ethical managers who understand fully that business can be a leading force in eradicating poverty, protecting our natural environment and advancing peace. They need to understand this can be accomplished while at the same time providing economic value to customers and financial returns to shareholders".
Voor vervolg van dit artikel, download het volledige Word-bestand.
P+ webtip: DHO

P+ webtip: Principles for Management Education