Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 augustus 2007

Chocoladecoalitie zet tanden in bittere reep

Sjoerd Panhuysen van de Koffiecoalitie realiseert zich terdege wat een lastige klus het wordt, het transparant maken van de chocolademarkt. In deze sector zijn er geen baanbrekende organisaties als Utz Certified actief, die in enkele jaren in staat bleek plantages op te schonen en vervolgens door te leveren aan de grote koffiebranders van deze wereld, ook koffie van kleine boertjes. Panhuysen zegt: "Op 17 september presenteren we een rapport over de cacaosector. Daarna gaan we naar West-Afrika om op de conferentie van de ICCO (International Cocao Organization) te besluiten of we dit wereldwijd gaan aanpakken. Op zijn vroegst gaan we op 1 januari volgend jaar van start." P+ publiceerde eerder dit jaar een onderzoek van Goede Waar. Daar bleek al uit dat alle grote verwerkers van cacao geen antwoord weten (of geen antwoord willen geven) op de vraag waar hun grondstof vandaan komt. Alleen de producenten van biologische chocoladeproducten vormen een uitzondering op deze regel. En natuurlijk Tony Chocolony, met de gegarandeerd slaafvrije reep. Nederland speelt als belangrijkste doorvoerhaven van cacao echter wel een rol in de keten. De grote Nederlandse chocolademerken zijn inmiddels in handen van buitenlandse bedrijven. Droste is van het Duitse Hosta, Verkade is het eigendom van de Blackstone Group en PAI, om twee voorbeelden te noemen. Het valt eerder te verwachten dat een Chocoladecoalitie grote spelers als Nestlé zullen aanspreken. Deze Zwitser is er op voorbereid. Al in 2005 werd op internet een Nederlandstalige verklaring geplaatst. Daarin staat onder meer: "Nestlé is uiteraard bezorgd over de arbeidsomstandigheden op cacaoplantages en heeft samen met andere delen van de chocolade- en cacao-industrie, vakbonden en niet- gouvernementele organisaties (NGOs) een aantal maatregelen opgesteld om een verantwoorde verbouw van cacao te stimuleren. Het resultaat van deze inspanningen is een protocol dat in september 2001 in Washington door toonaangevende partijen uit de industrie is ondertekend (www.responsiblecocoa.org). Het protocol behelst onder meer steun voor het ILO-programma om kinderen in risicovolle posities op cacaoboerderijen in West-Afrika te helpen om naar school te gaan, het aanbieden van programmas voor hiv- en aidspreventie en ondersteuning voor samenwerkingsverbanden van boeren." De verklaring vervolgt: "Nestlé is tevens een van de oprichters van de International Cocoa Initiative Foundation (www.cocoainitiative.org) die naar aanleiding van het protocol in het leven is geroepen om gedwongen arbeid, waaronder kinderarbeid, uit de wereld te helpen. Verder is Nestlé lid van de World Cocoa Foundation. Deze stichting heeft ten doel de wijze waarop cacao in West-Afrika en andere cacaoregios wordt verbouwd te verbeteren. In overeenstemming met de eisen van het Amerikaanse Harkin-Engel Protocol ondersteunt de chocolade- en cacao-industrie samen met regeringen, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties, het opzetten en testen van een certificeringssysteem voor cacaoboeren, dat een duidelijk, geloofwaardig beeld geeft van de arbeidsomstandigheden ter plaatse en dat vooruitgang moet stimuleren. Dit systeem wordt momenteel in West-Afrika ingevoerd. Het is de bedoeling dat tegen juli 2008 ongeveer de helft van alle cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana met het systeem werken." Sjoerd Panhuysen van de Koffiecoalitie: "Wij gaan in oktober ter plekke eens bekijken wat daar van terecht is gekomen, samen met Ghanese organisaties." P+ webtip: Chocoladeconferentie in Ghana
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier