Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
31 augustus 2007

Greenbox vangt alle CO2 achter auto af

Wordt de 'Greenbox' de uitvinding van de eeuw of komt ze veel te vroeg, net als de helicopter van Leonardo da Vinci? Hoe dan ook, 's werelds meest bekende persbureau Reuters besteedde deze zomer uitgebreid aandacht aan de vinding van de visvrienden. Immers, waar de oliemultinationals honderden miljoenen dollars stoppen in transport, opslag en verwerking van het broeikasgas, komen Derek Palmer, Ian Houston en John Jones - de eerste chemicus, de anderen ingenieurs - met een concept naar voren dat wellicht veel slimmer is. Het versnellen van algengroei voor viskweek via kooldioxide gaf hen de eerste aanzet. Kern van het concept is veilige opslag en verwerking tot alge. Tussen de 85 en 95 procent van het kooldioxide emissies komen in een tank onder de auto terecht, zo hebben meer dan 130 test uitgewezen. "De opgeslagen kooldioxide kan gemakkelijk worden behandeld en losgelaten in een gecontroleerde omgeving zonder dat dit veel energie kost", zei Houston tijdens een demonstratie voor het Britse ministerie van vervoer met een dieselmotor. Met z'n companen zoekt hij nu naar overheidssteun en risicokapitaal om hun bedrijf 'Maes Anturio' (Welsh voor 'veldavontuur') ook vleugels te geven. De drie zien het al helemaal voor zich: bij elke tankbeurt wordt de 'greenbox' geleegd in een bioreactor met algen. Die algen kan men later verwerken tot biodiesel waardoor de koolstofcirkel zich sluit. De 'greenbox' is tevens in staat om afzonderlijk methaan en kunstmest te scheiden. Met twaalf algenplantages van elk 40 hectare kunnen de 30 miljoen auto's die op dit moment in de UK rijden, geheel CO2 emissievrij worden gemaakt, zo schatten de vrienden. Ze beweren contacten te hebben met General Motors en Toyota terwijl twee grote Aziatische autofabrikanten volgens zeggen belangstelling tonen. Maar hoewel de drie hun uitvinding angstvallig geheim houden - zelfs hun vrouwen hebben de binnenkant van de 'Greenbox' niet gezien - is techniek een ding. Markttechnisch introduceren is een ander. Want wie betaalt de 'greenbox'? Krijgt de automobilist een prijs voor CO2 afvang? En wat moet de bioreactor kosten? Wie zal, met andere woorden, de hele keten van opslag tot bio-diesel moeten betalen? Technici kunnen nog zoveel uitvinden, als het markttechnisch niet lukt, is hun hemelbestormend idee ten dode opgeschreven... P+ webtip: Reuters over de 'Greenbox'