Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 september 2007

Deloitte voegt financieel en duurzaamheidsverslag samen

Deloitte maakt het onderscheid tussen de echte financiële kerngegevens en de duurzaamheidverrichtingen nog wel duidelijk. Hanneke van Scherpenzeel, verantwoordelijk voor het MVO-beleid bij deze accountant in Nederland: "Het is een integrale presentatie geworden met eenzelfde soort indeling en vormgeving, maar wel afzonderlijk herkenbaar. De kleurtinten zijn anders. We willen ons duurzaamheidsbeleid niet laten ondersneeuwen. Onze stakeholders moeten dit stuk makkelijk kunnen vinden. Het totaal van beide rapporten is iets dunner dan wanneer we ze apart zouden presenteren." Net iets eerder dan Deloitte publiceerde ook De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) een gecombineerd jaarverslag, dat eveneens extern werd geverifiërd, door KPMG Sustainability. FMO wilde hiermee "een signaal afgeven dat duurzaamheid een volwaardig en vanzelfsprekend onderdeel van haar core business is". Bedoeld wordt dat FMO als ontwikkelingsbank wil laten zien dat sociale en milieubelangen een integraal onderdeel vormen van de manier waarop zaken worden gedaan. Een andere innovatieve stap die FMO met dit verslag heeft gezet, is dat de jaarcijfers, die ongeveer zestig paginas beslaan, voor het eerst zijn vastgelegd op een CD. Door deze niet op te nemen in het gedrukte verslag worden in totaal rond de 150.000 papieren paginas bespaard, wat gelijk staat aan ongeveer 750 kilo papier. FMO liet weten: "Als alle 5000 Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers dit voorbeeld zouden volgen, zouden al snel 60.000 bomen kunnen worden gespaard." Deloitte is niet de eerste onderneming die dit jaar het duurzaamheidsverslag ter goedkeuring overlegde aan een accountant. De Rabobank en de ABN Amrobank deden dat eerder, voor de verslagen over 2006. KPMG Sustainability verzorgde voor de Rabobank de check. Bijzonder detail: de Europees bekroonde rapportage van de Rabo is alleen in digitale vorm verkrijgbaar. De bank verzorgde voor een groter publiek wel een verslag, maar zonder alle detailgegevens. Delta Lloyd (verificatie: PriceWaterhouseCoopers) deed dat eerder ook, met een magazine-achtige uitgave. Alle 'kale' GRI-cijfers, ook wel bekend als de content-index, zijn op de speciale duurzaamheidssite van de verzekeraar te bekijken. Een bijkomend voordeel van deze sobere cijferpresentatie: verschillende duurzaamheidsverslagen zijn zo veel makkelijker met elkaar te vergelijken. Dat geldt ook voor de kale presentatie in het papieren verslag overigens, een zaak die de GRI erg toejuicht. Bij alle experimenten telt het argument van papierverspilling mee: waarom papier verbruiken als geïnteresseerden de informatie "op hun eigen moment" ook op internet kunnen vinden? P+ webtip: Artikel 'Twee-in-een' uit P+