Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 september 2007

Laag btw-tarief voor groene producten

De Europese Commissie zwengelt een discussie aan over de Europese btw-tarieven en wil daar in de toekomst een simpeler en meer uniform systeem voor. Nederland steunt die gedachte, maar vindt dat lidstaten ook flexibel zelf moeten kunnen bepalen welke goederen en diensten onder een verlaagd btw-tarief vallen. Besluiten hierover gaan pas later vallen. De Commissie hoopt eind 2008/2009 met voorstellen te komen. Besluiten zijn er niet voor 2010. Staatssecretaris Timmermans schrijft in zijn brief eerst "de toelichting" op de plannen uit Europa af te willen wachten.
In de brief geeft Timmermans ook aan dat Nederland zal blijven pleiten voor een verlaagd btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten als kappers en fietsenmakers. Bovendien wil hij meer aandacht vragen voor het verschil tussen de btw-tarieven voor schoolboeken en het hogere tarief voor cd-roms met lesmateriaal. Lees het zelf na in de originele PDF-file van het ministerie, op pagina 6 en 7.. P+ webtip: Brief aan Tweede Kamer over lager btw-tarief