Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 september 2007

Ameland lokt paling uit Waddenzee

In het drukke toeristenseizoen zuivert Ameland niet minder dan drieduizend kubieke meter water per dag. Het zoete water gaat nu via lozingspunten de Waddenzee op. De Lange tegen P+: "Op die plekken zie je grote aantallen vissen zwemmen, die van een zout naar een zoet milieu willen. De paling is ook zo'n vis. Geboren als larve in de Sargasso Zee heeft hij later zoet water nodig om volwassen te worden. Daarom willen we straks de schuiven in de duikers onder de dijk langer open gaan zetten, bij laag water. Door het zoete water worden ze dan gelokt. Ameland heeft behoorlijke waterpartijen. Denk aan de brede sloten en vaarten, vooral onder de dijken."
Het waterschap gaat nu eerst een oude zandwinput op het eiland veranderen in een rietlandschap. Wanneer dat gereed is, kunnen de palingen naar binnen.. P+ webtip: Wetterskip Fryslän