Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 september 2007

Nouwen ziet in in Troonrede onvoldoende voordeel voor milieuvriendelijke auto

Wat is het idee van Nouwen? Tegen P+: "Het ministerie van Financiën ontvangt jaarlijks zes miljard euro van alle autobezitters. De belasting wordt nu geheven op basis van eigendom, niet op basis van verbruik. Hoe keer je dat om? Hoe kom je op een situatie uit waarbij gepensioneerden die op een dorpje achter Eindhoven wonen en bijna niet rijden daarvoor beloond worden? En zo dankbaar zijn dat zij op de politieke partij stemmen die hun dat geld gunt? Een situatie waarin de zakelijke rijders in de Randstad die veel rijden, ook in de file, voor het aanleggen van die harder slijtende wegen extra belast worden. De kilometerbeprijzing is daarvoor essentieel. Betalen per kilometer levert de grootste milieuwinst op: 3,7 megaton CO2 minder. Alleen een hogere prijs per liter brandstof vragen levert nog meer milieuwinst op, 5,4 megaton minder. Maar dat heeft tot effect dat bewoners langs de grens in het buitenland gaan tanken."
Hij vervolgt: "Per gereden kilometer betalen, dat gaat niet de files opheffen. Daar is meer voor nodig. Dat weten we inmiddels al, want dat is onderzocht. Het is al zo goed onderzocht dat de laatste studie van het NMP een samenvatting is van alle eerdere studies. Nederland is een onderzoeksland, een notaland. We weten dat het hele Nederlandse wagenpark een waarde vertegenwoordigd van 14 miljard euro en dat er tijd nodig is om deze waarde af te bouwen via de BPM, zodat je daarna belasting kunt gaan heffen op basis van gebruik. Maar er is een aarzeling bij het ministerie van Financiën, want het voornemen is om maar een gering percentage van de BPM af te bouwen, slechts 25 procent in plaats van 100 procent. Dat is te laag. Het zou nog 80 procent kunnen zijn om wat geld over te houden om milieuvriendelijke auto's een voordeel te geven, maar dat zit niet in het plan."
Ten slotte: "Ik vind dat we nu onomkeerbare stappen moeten gaan zetten, om in 2012 uit te komen waar we wezen moeten om de kilometerbeprijzing landelijk mogelijk te maken. Dan kunnen we de combinatie maken met bouw, verbreding, busbanen en een lagere kilometerprijs voor de meest milieuvriendelijke auto's... Ik denk dat dan zo'n 5 procent van de autorijders zal overstappen op openbaar vervoer. De steun van het bedrijfsleven is er."
P+ webtip: Het rapport over de kilometerbeprijzing
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier