Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 september 2007

Regie orgaan neemt rol task force energietransitie over

Zo'n vijf jaar vervulde de task force de rol van aanjager voor de transitie naar een meer duurzame energieinfrastructuur. De task foce werd jarenlang voorgezeten door CEO Rein Willems, in het dagelijks leven directeur Shell Nederland. Sommigen vonden dat niet kunnen: 'het was alsof een slager een club van vegetariërs voorzat' aldus een betrouwbare bron. Toch heeft Willems, die in een toespraak een pleidooi voor winning van olie uit teerzanden hield, veel goed werk gedaan. Onder zijn leiding kregen de zes, nu zeven platforms voor energietransitie zijn beslag. Dat waren indertijd groene grondstoffen, duurzame mobiliteit, nieuw gas, ketenefficiency, duurzame stroom en energie in de gebouwde omgeving. Sinds deze zomer (juli 2007) is daar het platform 'de kas als energiebron' bijgekomen. In een advies begin dit jaar had de task force echter aangegeven dat een slankere organisatie zonder ambtenaren veel beter het zo belangrijke werk zou kunnen doen. Bovendien ging Willems per september 2007 met vervroegd pensioen en werd hij, voor het CDA, lid van de Eerste Kamer. En die laatste functie bleek toch onverenigbaar met het voorzitterschap van de 'task force' (zoals die in de wandelgangen werd genoemd). De meest belangrijke verandering in het nieuwe Regie Orgaan is het schrappen van ambtenaren. Want hoe kunnen ambtenaren zichzelf adviseren? "De huidige samenstelling is veel zuiverder", licht Maurits Groen toe. "Niemand in de huidige ploeg heeft een formele band met de overheid. Op die manier kan slagvaardiger en veel onafhankelijker worden geopereerd." Ondertussen zijn de transitiepaden gewoon hetzelfde gebleven. "De platforms werken tijdens deze verbouwing gewoon door", zegt Groen. "En de ontwikkelingen gaan razendsnel. Er gebeurt gewoon bijzonder veel. Zie bijvoorbeeld de aardgaskaravaan. Met bussen, vrachtwagens en personenauto's trekken we door de provincies om aardgas te promoten. Want aardgas is een prima overstap in de richting van waterstof, de brandstof voor de toekomst." Vier van de elf posities in het Regie Orgaan moeten nog worden ingevuld, voordat het formeel kan worden opgericht. Drie experts (die op grond van expertise, persoon en ervaring uit kringen het bedrijfsleven, NGOs en kennisinstituten worden benoemd) en de voorzitter. Welke koers het zo belangrijke Orgaan straks gaat varen - niet zo lang geleden was het strijdpunt 'innovatie versus implementatie' - is op dit moment nog niet bekend. P+ webtips: De zeven energietransitiepaden