Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 oktober 2007

Niko Roorda bepleit afleggen 'Eed van Duurzaam Ondernemen'

Dit is de tekst zoals Roorda die voorstelt, aan het slot van zijn leerboek voor hbo-studenten, het vervolg op het Basisboek Duurzame Ontwikkeling.
. "Ik beloof dat ik bij mijn werk consequent zal nadenken over de gevolgen daarvan voor de samenleving en het milieu, zowel nu als in de toekomst.
. Ik zal voor en tijdens het tijdens het nemen van beslissingen gewetensvol afwegingen maken.
. Ik zal geen werk uitvoeren dat erop gericht is om mensen of de natuur schade te doen.
. Ik zal mijn opleiding, talenten en ervaring inzetten om bij te dragen aan de totstandkoming van een betere wereld door middel van duurzame ontwikkeling.
. Ik accepteer dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn keuzen en daden, en ik beloof dat ik openlijk verantwoording zal afleggen van mijn werk aan iedereen voor wie dat gevolgen heeft.
. Ik zal mij niet beroepen op het feit dat ik heb gehandeld in opdracht van anderen.
. Ik beloof dat ik mij in mijn werk niet alleen zal inzetten voor mijn eigen belangen en carrière, maar ook voor mijn dromen en mijn idealen.
. Ik zal daarbij de waarden en belangen van anderen respecteren.
. Ik besef dat er in de loop van mijn carrière momenten zullen zijn waarop het moeilijk zal zijn om wat ik nu beloof vol te houden.
. Ook dan zal ik mij aan deze belofte houden."
Roorda dwingt zijn studenten over deze tekst na te denken, want ze krijgen er meteen vragen over.
. "Wat vind je van het feit dat alle artsen bij hun diploma-uitreiking een beloften (moeten) doen?
. Denk je dat het werk van een arts meer verantwoordelijkheid meebrengt dan jouw werk als professional?
. Zou jij een belofte willen afleggen als je afstudeert, bijvoorbeeld de tekst uit het voorbeeld?"
P+ webtip: Het boek van Roorda