Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 oktober 2007

Birma-protestgroep Facebook naar kwart miljoen mensen

De Facebook-groep heet: Support the Monks protest in Burma. In zes dagen tijd groeide de groep van 3.500 gezichten naar meer dan 250.000 nu. De leden weten heel veel informatie te verzamelen, ook al zit Birma zelf potdicht. Overal ter wereld zullen zaterdag protestmarsen worden georganiseerd, ook al weet Facebook op het moment van het schrijven van dit bericht nog niets uit Nederland te melden.
Ook op de website van het Burma Centrum Nederland geen meldingen van demonstraties, wel een oproep om een petitie te tekenen tegen de aanwezigheid van Total in Birma.
De toelichting op de website van het centrum: "Total is verreweg de grootste Europese investeerder in Burma. Het Franse Total en het Amerikaanse Unocal waren er snel bij. Total sloot in 1992 een contract met het Burmese staatsbedrijf Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) voor de exploratie van een offshore gasveld (Yadana). In 1995 sloot Total vervolgens een ontginningsakkoord met MOGE, Unocal en een Thaise firma voor de levering van gas aan Thailand. Het contract met Total voorzag dat de Burmese strijdkrachten de pijpleiding en de aanleg ervan zou beschermen. De generaals maakten van de gelegenheid gebruik om hun posities in de zone bij de gaspijpleiding te versterken, ook om de opstandige Karen-guerillas te verjagen. Tegelijkertijd leverde het leger Unocal en Total ook goedkope werkkrachten voor de werkzaamheden - in de vorm van dwangarbeid. De verantwoordelijke van Unocal in Burma, Joel Robinson, gaf al in 1995 toe dat de firma profiteerde van die dwangarbeid. Tenslotte is bij de aanleg en het onderhoud van de pijpleiding forse schade aan de unieke natuur ontstaan (de pijp loopt bijvoorbeeld door diverse natuurgebieden heen), aldus onder meer een baanbrekend rapport van Earth Rights International (ERI) uit 2000 (Total Denial Continues)."

Voor actuele informatie aanmelden dus bij Facebook. Zoek naar de groep: Support the Monks protest in Burma. Lees ook het verslag uit de Daily Mail, die met een legerofficier sprak.

P+ webtip: Facebook

P+ webtip: Daily Mail