Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 oktober 2007

'Good governance' bepaalt toekomst tropisch bos

Wat is er in de afgelopen vijftig jaar in bosbeheer veranderd? Hoe verhouden die veranderingen zich tot de toekomstscenario's van het RIVM? En welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn te verwachten? Dat zijn de belangrijkste onderdelen die op deze studiedag aan de orde komen. En natuurlijk, na afloop, de zo noodzakelijke discussie met de deelnemers.
Van Dijk signaleert twee trends: enerzijds zijn bossen steeds meer van iedereen geworden, anderzijds zorgt exploitatie van bossen voor biobrandstoffen voor steeds meer druk. "Sommigen zien het als een kans", zegt hij. "Maar ik ben veel sceptischer. Grootschalige plantages voor palmolie of soja zijn een enorme bedreiging. Ik vrees dat er nog een heel grote hoeveelheid bos sneuvelt of niet hersteld wordt voordat maatschappelijke druk tot een ommekeer leidt."
Hij pleit er dan ook voor de huidige focus op illegale houtkap en certificering uit te breiden naar een meer integrale aanpak. "We letten hier vrijwel alleen op houtimport. Maar op het nationale gebruik in bijvoorbeeld Brazilië hebben we weinig grip. Daar valt veel te winnen", zegt Van Dijk. Volgens hem is het het beste in die landen 'good governance' te ondersteunen.
Tegelijkertijd realiseert de bosexpert dat daarvoor een lange, moeilijke weg ingeslagen zal moeten worden. "Je mag op lokaal niveau weliswaar de zaken goed hebben geregeld, als hogere overheden in bosbezittende landen steekpenningen aannemen, is het water naar de zee dragen. Een cultuuromslag zal daarom zeker decennia duren. Maar we moeten er wel op inzetten."
Wilt u meer weten over de toekomst van de tropische bossen en horen welke scenario's er open staan, hoor dan naar toespraken en discussies van bosbouwexperts en mensen van het RIVM op het inspirerende landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
P+ webtips:studiedag tropische bossen
RIVM toekomstscenario's (PDF)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier