Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 oktober 2007

Jan Rotmans formuleert Urgenda Nederland

Over 1 jaar:
. Is er een duurzaamheidsplatform opgericht op afstand van de overheid.

Over 2 jaar:
. Wordt 9-9-9 de dag van de duurzaamheid en komen 999 duurzaamheids initiatieven bij elkaar om samen van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Over 3 jaar:
. Is in alle sport- bedrijfs- en overheidskantines het eten duurzaam;
. Zijn alle campus van de universiteiten klimaatneutraal.

Over 4 jaar:
. Is er een minister voor duurzame ontwikkeling in het volgende kabinet;
. Doet 50 procent van alle bedrijven actief aan duurzaam ondernemen;
. Heeft iedere Nederlander een persoonsgebonden CO2-budget;
. Is de 500ste afstudeerder op het gebied van duurzame ontwikkeling klaar;
. Is er een duurzame huishoudbeurs.

Over 5 jaar:
. Zijn er 1000 CO2-neutrale straten in Nederland;
. Zijn er 100 experimenten op het gebied van duurzame, langdurende zorg;
. Worden alle bedrijventerreinen die niet optimaal gebruikt worden, gesaneerd of opgeknapt;
. Wordt in de glastuinbouw geen fossiele energie meer verbruikt.

Over 10 jaar:
. Zijn alle lease auto's duurzaam;
. Staan er 10.000 windmolens offshore voor de kust van de Randstad;
. Zijn alle uitgaansgelegenheden duurzaam qua energieverbruik, materiaalgebruik, eten en drinken;
. Zijn alle sportscholen duurzaam, in de zin dat zij gebruik maken van de energie die sporters zelf produceren tijdens het sporten;
. Zijn alle nieuwbouwprojecten duurzaam.

Over 15 jaar:
. Ligt de eerste drijvende stad in Nederland met 10.000 mensen bewoners.
. Verkopen supermarkten alleen nog duurzaam voedsel;
. Krijgt een Nederlandse wetenschapper de Nobelprijs voor een belangrijke duurzame ontdekking.

Over 20 jaar:
. Zijn alle Waddeneilanden getransformeerd tot duurzame eilanden;
. Zijn alle daken in Nederland duurzaam: hebben functies op het gebied van warmteopslag, waterberging, fijnstof buffer of energiewinning.

Over 25 jaar:
. Heeft Nederland de schoonste energievoorziening in Europa;
. Heeft Nederland het meest geavanceerde openbaar vervoerssysteem in Europa;
. Is Nederland goed georganiseerd voor telewerken, ook in de publieke sector.

Over 30 jaar:
. Zijn alle bouwbedrijven getransformeerd tot maatschappelijk dienstbare bedrijven die bijdragen aan een duurzaam Nederland.

Over 40 jaar:
Heeft Nederland een CO2-vrije energievoorziening, die robuust, betrouwbaar, leveringszeker en betaalbaar is.

P+ webtip: Urgenda