Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 oktober 2007

Boeren rijden volgend jaar op biogastractor

Met een warmtekrachtinstallatie op of bij het boerenerf kunnen boeren zowel warmte als kracht (stroom) produceren. Overtollige warmte gaat echter vaak de lucht in of wordt voor opwekking van nieuwe stroom gebruikt. Dat is niet zo efficiënt. Een combinatie van mestvergister en zuiveringsinstallatie voor biogas biedt een prachtige oplossing. Dat kost niet alleen minder. Ook zijn zulke combinaties veel duurzamer. Niet langer diesel importeren. Maar gewoon je eigen biogas opwekken voor het zware werk.

De proef op 'De Marke' is volgens Eddie ter Braack, begeleider van plattelandsprojecten voor LTO Noord, zowel technisch en economisch als juridisch een uitdaging. "Stroom moet door de netbeheerder afgenomen worden. Kan dat straks met gas? We zullen wel moeten onderzoeken welke grenzen de regelgeving hieraan stelt. En of we invoeding in het gasnet - dus van lage naar hoge druk - technisch kunnen uitvoeren", zegt hij.

Voor overproductie 's zomers is hij niet bang. "Natuurlijk levert een mestvergister in die periode meer biogas op, gas dat je dan niet hoeft te verstoken. Maar voor overproductie kan je", oppert hij, "een gasophaaldienst in het leven roepen. Net als bij melk. Dat wordt al tijden bij de boer opgehaald."

Voordat het zover is, zal de proefboerderij de tractor natuurlijk nauwkeurig bestuderen. Presteert hij naar behoren? Moet er niet een andere compressor in? En vooral, kan hij door deze aanpassingen economisch uit? Het experiment is gefinancierd door LTO Noord, provincie Gelderland en SenterNovem. De projectgroep biomassa en WKK houdt op 27 november 2007 een voorlichtingsdag over de opwerkingsinstallatie en de tractor die op biogas rijdt.

P+ webtip:aanmelden voor dag biogastractor