Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 oktober 2007

Essent biedt hoogste kwaliteit 'groen gas' voor MKB

Wil je als MKBer werkelijk duurzaam ondernemen, dan volstaat inkoop van groene stroom niet langer. Eerst zorg je ervoor je energiehuishouding zo spaarzaam en efficiënt mogelijk in te richten. Vervolgens ga je de gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken of inkopen. Maar het derde deel van de zogenaamde 'trias energetica' dan? Tot voor kort was het, bedrijfstechnisch gezien, nauwelijks mogelijk het resterende gedeelte fossiele brandstof, namelijk het aardgas, verantwoord te compenseren. De weinige leveranciers die dit op dit moment doen, planten alleen tropische bossen ter compensatie van de CO2 emissies van gas aan.

Nederlands grootste energieproducent Essent gaat nu een stap verder. Sinds dit voorjaar is het, heel voorzichtig, gestart met 'Groen voor Gas Zakelijk'. Aan de hand van gemeten gasverbruik bepaalt Essent hoeveel CO2 een MKBer produceert en zorgt het voor totale compensatie. Het bedrijf mikt erop dat de helft van de 55.000 zakelijke klanten die groene stroom afnemen, dat ook voor groen gas zullen doen.

In tegenstelling tot groene stroom is de prijs echter niet gelijk aan die van grijze (fossiele) stroom. Een gemiddelde zakelijke klant met een jaarverbruik van 13.000 kuub betaalt ruim twintig euro per maand meer.

Marco Bosch heeft voor die meerprijs een sluitende verklaring. "Natuurlijk hebben bebossingsprojecten waarin we participeren, het Forest Stewardship Council (FSC) keurmerk. Maar alleen bomen aanplanten is veel goedkoper dan inzetten op de 'Gold Standard' van het WWF. Die standaard dekt tevens duurzame ontwikkeling in de landen zelf. Bovendien richt de standaard zich op projecten voor duurzame energiebronnen en vraaggerichte energieefficiënte oplossingen. En dat is toch wel een groot verschil met de andere aanbieders", aldus de product marketeer duurzame energie en energiebesparing.

P+ webtips:

Groen voor Gas Zakelijk
de Gold Standard voor Groen Gas

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier