Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 oktober 2007

Suikerbiet geen kampioen CO2 vangen

Wat zeggen de partijen?

Het Productschap Akkerbouw beweert: "Volgens wetenschappers binden akkerbouwgewassen meer CO2 en produceren ze meer zuurstof dan welke (andere) planten en bossen dan ook. Plantenteelt kan door fotosynthese wel tot 30 ton CO2 per hectare per jaar binden. Kampioen CO2 vangen zijn suikerbieten. Eén hectare suikerbieten compenseert al gauw de gemiddelde CO2-uitstoot van 10 à 15 auto's. Nederland telt ongeveer 85.000 hectare bieten, het totale akkerbouwareaal bedraagt meer dan 800.000 hectare."

Wat zet Natuur en Milieu daar tegenover? "Met deze campagne worden consumenten verkeerd voorgelicht. Beweren dat suikerbieten kampioen CO2 afvangen zijn, en zelfs meer afvangen dan een bos, is boerenbedrog. Het tegendeel is het geval. Akkerbouw zorgt van jaar tot jaar juist voor een stijging van de hoeveelheid broeikasgassen. De onttrekking van CO2 uit de atmosfeer is bij landbouwgewassen maar zeer tijdelijk. De CO2 komt ook heel snel weer vrij als de gewassen verwerkt en gegeten worden. Dit in tegenstelling tot bossen, die de CO2 wel voor langere tijd vastleggen."

Wat denken wij van P+ er van? We hebben de klimaatbrief van het Productschap Akkerbouw van mei van dit jaar aan de minister van Landbouw gelezen. Daarin staan heel wat verstandige dingen. Vergeten is wel aan te geven dat de suiker uit de suikerbiet in de toekomst een goede bron van biobrandstoffen kan zijn, zoals ethanol. Dat is een beetje dom, om zoiets belangrijks als vertegenwoordigend orgaan over het hoofd te zien.

P+ webtip: Spandoeken campagne

P+ webtip: Akkerbouw klimaatbeleid