Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 oktober 2007

Bedrijven krijgen boetes door kwaliteitssysteem

In het interview van redacteur Teus Molenaar legt Gelinck uit wat er gebeurt wanneer bedrijven gaan werken met kwaliteitssystemen. "In het kwaliteitssysteem gelden incidenten als signaal om na te gaan hoe het systeem is te verbeteren, opdat die fouten niet meer kunnen voorkomen. Ze zijn voor de ondernemer een les, maar de handhaver ziet die incidenten als een lijst met overtredingen. De echte handhavingmethode is dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, maar hier geldt dat blijkbaar niet. Dat bedrijf constateerde dan ook dat het meer boetes en veroordelingen kreeg toen het met een kwaliteitssysteem ging werken dan toen ze niks deden. Voorwaar geen stimulans om de zaken goed aan te pakken en een goede verstandhouding met de handhaver op te bouwen."
Volgens Gelinkck laat dit voorbeeld zien dat de opstelling van handhavers juist het tegengestelde bereikt van wat de wetgever beoogt. De regelgeving schrijft bijvoorbeeld voor dat de uitstoot van een bepaalde stof een zekere hoeveelheid niet mag overschrijden. Als dat toch gebeurt, staat de handhaver meteen met het bonnenboekje klaar. In plaats van te beoordelen of het betreffende bedrijf een systeem in huis heeft dat moet voorkomen dat het plafond wordt overschreden en of de onderneming heeft geconstateerd dat er een incident heeft plaats gevonden, en vervolgens of het systeem zodanig is aangepast dat zo'n incident met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer gebeurt. "Zulk gedrag moet je belonen en niet afstraffen op grond van informatie die het bedrijf zelf heeft verzameld en in goed vertrouwen ter beschikking stelt."
In het artikel worden voorbeelden genoemd. Een grote, Nederlandse multinational die te maken heeft met het Stralingsbesluit, had in het jaarverslag gemeld dat ze een probleem hadden met de naleving van dit besluit. Aan de hand van dit jaarverslag heeft de opsporingsambtenaar achteraf verbaal opgemaakt en een geldboete opgelegd. "Dan ben je mekaar aan het gek maken", stelt Gelinck.

P+ webtip: Artikel P+