Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 november 2007

Martini ziekenhuis geneest samen met Natuurmonumenten

Het Martini Ziekenhuis, oorspronkelijk een katholiek hospitaal ten oosten van het Groninger centrum en ten zuiden van Laan Corpus den Hoorn, is jarenlang doende geweest het 'healing environment' concept op te zetten. Natuur neemt daarin een belangrijke plaats. Mensen genezen gewoon sneller en beter als ze tijdens hun ziekte in aanraking komen met flora en fauna, met water en groen. Recent geleden werd dat weer bevestigd door een onderzoek van de Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan aan de overheid inzake gezondheidsvraagstukken. Natuur geeft rust, bevordert sociale contacten en helpt moeilijke gesprekken op gang te brengen.

Daarnaast speelt het ziekenhuis met licht en kleur. Zo hebben de kamers en zalen dertig procent meer lichtinval dankzij smalle, lange bouwblokken en beter gebruik van zonlicht. "Hartpatiënten komen aan de kant van de zon te liggen. Op die manier hebben ze minder stress en beginnen de dag positief", licht Schuurman toe. Op basis van 47 in elkaar overlopende kleuren van Peter Struycken - waarvan op dit moment een tentoonstelling in het Groninger museum plaatsvindt - koos interieurontwerper Bart Vos er 18. "Als nu een wand wordt verplaatst, hoeft die niet meteen weer anders geschilderd te worden. En natuurlijk zijn de kleuren op de intensive care rustiger dan in de ontvangstruimte", aldus Schuurman.

Opvallend is verder dat het hospitaal volgens de IFD principes (industrieel, flexibel, demontabel) is gebouwd. Daarmee is het Martini Ziekenhuis het eerste, door het ministerie van VROM aangemerkte demonstratieproject in Nederland. Het gebouw kan zo makkelijk worden uitgebreid met nieuwe bouwlagen of extra ruimtes. Ook bestaat de mogelijkheid van het ziekenhuis later een kantoren- of appartementencomplex te maken. Schuurman: "Dankzij de lage plafonds en veel licht voelen bezoekers zich niet in het gebouw verloren. Dat begint al in de hal en strekt zich vervolgens verder over het hele complex uit. Wij willen de medewerkers en patiënten een zo prettig mogelijke omgeving aanbieden. Dat komt iedereen ten goede."

P+ webtips:

Healing Environment concept martini ziekenhuis


Peter Struycken in het Groninger Museum